16 lutego 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Toruńskiego ZPAP.

Wybrano nowe WŁADZE OKRĘGU

ZARZĄD OKRĘGU

Tomasz Borkowski  ̶  wiceprezes
Andrzej Jarmiłko  ̶  wiceprezes i sekretarz
Tadeusz Porębski  ̶  skarbnik
Adam Pawłowski
Adam Siałkowski
 
 
 
KOMISJA REWIZYJNA OKRĘG
 
Wojciech Kozioł  ̶  przewodniczący 

Małgorzata Puciata Mroczynska  ̶  wiceprzewodnicząca
Katarzyna Ślusarska  ̶  sekretarz
Elżbieta Basiul
Agnieszka Janiszewska
 
 

SĄD KOLEŻEŃSKI OKRĘGU

Ewa Mika  ̶  przewodnicząca
Anna Barbarowicz  ̶  wiceprzewodnicząca
Halina Matyka  ̶  sekretarz
Barbara Glegoła