Dzieła Annale ZPAP Toruń 2023/2024 – zaproszenie do udziału

Zarząd Okręgu Toruńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków

Gmina Miasta Toruń

organizują

doroczną wystawę przeglądową twórczości członków ZPAP

Dzieła Annale ZPAP Toruń 2023/2024

 1. Cele i założenia wystawy:
 1. Kontynuacja ponad czterdziestoletniej tradycji dorocznej wystawy dorobku twórczego członków Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego.
 2. Aktywizacja powszechności uczestnictwa członków Związku w życiu artystycznym i kulturotwórczym Miasta oraz lokalnych środowisk artystycznych województwa.
 3. Ekspozycja i dokumentacja różnorodności oraz indywidualności uprawianych i obsługiwanych idei i wartości kultury plastycznej.
 4. Oddziaływanie na instytucje mecenatu publicznego i osoby prywatne oraz szeroką publiczność dla większego zainteresowania twórczością artystyczną środowiska ZPAP oraz kształtowanie zaangażowanych odbiorców sztuki.
 1. Warunki uczestnictwa:
 1. W wystawie uczestniczą członkowie ZPAP Toruń prezentując swoje dzieła powstałe po ostatnim Dzieła Annale ZPAP Toruń 2023/2024.
 1. Dzieła i działania artystyczne tworzą na wystawie obraz aktualnej twórczości środowiska i reprezentują wszystkie, indywidualnie uprawiane dyscypliny artystyczne i konserwatorskie w oryginale i dokumentacji.
 1. Zgodnie z wieloletnią tradycją Dzieł Roku i Annale ZPAP Toruń dział „Aktualia sztuki” obejmuje wszystkie uprawiane dyscypliny: rysunek, rzeźbę, malarstwo, grafikę, fotografię, projektowanie graficzne, design, intermedia, multimedia, obiekty, instalacje, makiety, projekty, koncepcje, performance. Instalacje i performance mają być zaprezentowane jako dokumentacja fotograficzna lub wideo.

W dziale „Konserwacja i restauracja dzieł sztuki” zostają wyeksponowane dostępne oryginały i dokumentacja konserwacji dzieł sztuki dawnej i współczesnej z malarstwa, rzeźby, papieru i skóry, kamienia oraz materiałów i technik XX i XXI wieku.

 1. Każdy autor składa maksymalnie TRZY DZIEŁA w uprawianych kategoriach i dyscyplinach, wymienionych w pkt. 3., dowolnie dobierając je niezależnie od kategorii, co oznacza, że na przykład można zgłosić po jednym dziele z malarstwa, grafiki i rzeźby
 1. Jeżeli autor zdecyduje się na zaprezentowanie np. trzech dyptyków lub tryptyków, wówczas z uwagi na ograniczenie możliwości powierzchni ekspozycyjnej każde z tak zaproponowanych dzieł nie może przekraczać wielkości (jako dyptyk, tryptyk lub inna forma zwielokrotnienia elementów) 3 metrów kwadratowych powierzchni.
 1. Każda z prac powinna być przygotowana do bezpośredniej ekspozycji (zwłaszcza w przypadku malarstwa, rysunku i grafiki) posiadać zawieszki oraz metryczkę identyfikacyjną. W odniesieniu do realizacji cyfrowych, w tym pokazów wideo, Artysta musi dostarczyć również sprzęt do ich odtworzenia ze względu na brak takich możliwości w galerii ZPAP.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania i publikowania prac w środkach masowego przekazu, mediach elektronicznych oraz wykonania dokumentacji w formie katalogu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn technicznych.
 1. Bezpośrednio po zakończeniu wystawy pokonkursowej Dzieła Annale ZPAP Toruń 2023/2024można będzie odebrać dzieła. W przypadku braku odbioru dzieł w terminie 3 miesięcy od zakończenia wystawy pokonkursowej, praca przechodzi na własność organizatora (Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego).
 1. Adresy i terminy

1. Dzieła zgłoszone na wystawę należy składać w Galerii ZPAP – Toruń przy ul. Ducha św. 8, od poniedziałku do środy

12-14 czerwca 2024 roku w godzinach 12:00-15:00

Nie ma konieczności przesyłania zdjęć dzieł!

2. Wszystkie złożone na konkurs dzieła muszą posiadać informacje o ich tytułach, wymiarach, technice wykonania i czasie powstania.

DZIEŁA MOGĄ BYĆ PODPISANE, jeżeli jednak autor chce, aby nie były sygnowane, wówczas NALEŻY UŻYĆ HASŁA

NA KAŻDYM Z DZIEŁ I PRZYKLEIĆ DO NICH KOPERTY z takim samym hasłem i wewnątrz z informacjami jak podano wyżej.

3. Posiedzenie jury odbędzie się najpóźniej do dnia 20.06.2024 roku.

W skład jury wejdzie trzech członków z innych okręgów ZPAP lub wykładowców z uczelni artystycznych w kraju. Skład jury powoła

Zarząd Okręgu Toruńskiego ZPAP.

4. Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 21 czerwca 2024 r. w Galerii ZPAP przy ul. Ducha Świętego 8 o godz. 18:00.

Wystawa Dzieła Annale ZPAP Toruń 2023/2024 będzie czynna do 17 lipca 2024 r.

 1. Nagrody:

Zakłada się przyznanie nagród Dzieła Annale ZPAP Toruń 2023/2024 w dyscyplinach: malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, obiekty,

instalacje, makiety, fotografia, konserwacja dzieł sztuki oraz intermedia, multimedia, performance.

Jury ma prawo przyznać nagrody według własnego uznania.

Zarząd Okręgu Toruńskiego Prezes Okręgu Toruńskiego

ZPAP ZPAP

Katarzyna Wesołowska – Karasiewicz