Sekcja Konserwatorów Dzieł Sztuki przy ZPAP O/Toruńskim

W dniu 10.09. 2019 r. o godz 16.30 w siedzibie ZPAP w Toruniu przy ul. Ducha Św. 8-12 odbędzie się zebranie sprawozdawczo wyborcze Sekcji Konserwatorów Dzieł Sztuki przy ZPAP O/Toruńskim.

Prosimy koleżanki i kolegów o uregulowanie ewentualnych zaległości składkowych przelewem na konto, do czasu zebrania.


Andrzej Jarmiłko – Przewodniczący Sekcji

Jacek Stachera – Sekretarz Sekcji 

Kontakt e-mail: konserwacja@zpaptorun.pl