Dzieła Annale ZPAP Toruń 2019/20 Doroczna wystawa przeglądowa twórczości członków ZPAP

Dzieła Annale ZPAP Toruń 2019/20 – Doroczna wystawa przeglądowa twórczości członków ZPAP W wystawie udział wzięły:– 52 osoby w konkursie – 3 osoby – członkowie Zarządu Okręgu poza konkursem Nagrody Prezydenta Miasta Torunia: Jury w składzie – dr hab. Krzysztof Bartnik z Lublina, dr Szymon Zwoliński z Poznania, mgr Łukasz …

Zaproszenie na doroczną wystawę przeglądową twórczości członków ZPAP

Zaproszenie na doroczną wystawę przeglądową twórczości członków ZPAP Zarząd Okręgu Toruńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków Gmina Miasta Toruń organizują doroczną wystawę przeglądową twórczości członków ZPAP Dzieła Annale ZPAP Toruń 2019/20 24 czerwca (środa)godzina 17.00Galeria ZPAPul. Ducha Św. 8 Zaproszenia w załączniku Dofinansowano ze środków Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Gminy Miasta …

Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki

Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki Podstawy prawne Przewody doktorskie przeprowadzane są w oparciu o: Ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 882); Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków …

Relacje 7 – Marian Stępak / Szymon Jankowski

Relacje 7 – Marian Stępak / Szymon Jankowski Wystawa pt. Relacje 7, to kolejna odsłona prezentacji ujętych w cyklu, który prezentuje najciekawsze postawy studentów ze specjalności multimedia i fotografia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Podstawowymi założeniami Relacji są sytuacje prowokowane przez wykładowców do dodatkowej aktywności przez studentów, wynikające z pozauczelnianych …

KONKURS „PANDEMIA. Sztuka w czasach zarazy”

KONKURS „PANDEMIA. Sztuka w czasach zarazy” OrganizatorFundacja Pinata Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego UczestnicyW konkursie mogą wziąć udział artyści profesjonalni oraz studenci wyższych uczelni artystycznych IV – VI roku. Opis. Zadaniem artystów będzie odniesienie się do tematu przewodniego – pandemii wirusa. Prace mogą odwoływać się do tematu pandemii zarówno w …