Relacje 7 – Marian Stępak / Szymon Jankowski

Wystawa pt. Relacje 7, to kolejna odsłona prezentacji ujętych w cyklu, który prezentuje najciekawsze postawy studentów ze specjalności multimedia i fotografia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Podstawowymi założeniami Relacji są sytuacje prowokowane przez wykładowców do dodatkowej aktywności przez studentów, wynikające z pozauczelnianych obowiązków. Pozytywnie budowane relacje na płaszczyźnie student – wykładowca sprzyjają rozwijaniu się aktywnych postaw twórczych. Do siódmej edycji Relacje 7 prof. Marian Stępak zaprosił do wspólnego projektu studenta czwartego roku Szymona Jankowskiego. Pierwotne zamierzenie, jeszcze z okresu przed pandemią, oparte było na pomyśle studenta, mającym być rozwinięciem jego koncepcji, zrealizowanej na XIII Festiwalu Performance Koło Czasu, w grudniu 2019 roku. Coraz bardziej intensywny rozwój sytuacji, z jaką mamy obecnie do czynienia spowodował zmianę koncepcji realizacji. Po pierwsze, czas przeprowadzenia wyraźnie się opóźnił, po wtóre – zostaje obecna edycja Relacji udostępniona zostaje tyko cyfrowo.

W odpowiedzi na jedno z zadań semestralnych – Nieznośna lekkość bytu, Szymon Jankowski nadesłał mi działanie, którego obejrzenie wywołało u mnie chęć odpowiedzi, pamiętając o naszym wcześniejszym pomyśle przeprowadzenia Relacji. Uznałem, iż na ten czas, który nas tak bardzo ogranicza, nieznośna lekkość bytu będzie najlepszym artystycznym komentarzem. „Dramat życiowy zawsze można wyrazić przez porównanie do ciężaru. Mówimy, że na człowieka spadło jakieś brzemię. Człowiek uniesie to brzemię albo nie uniesie, upada pod nim, walczy z nim, przegrywa albo zwycięża”. Myślę, ze ten cytat z dzieła życia Milana Kundery jest nie tylko doskonałym mottem dla obecnej sytuacji, ale także adekwatną literacką kwintesencją do zaproponowanych przez Szymona Jankowskiego i przeze mnie odpowiedzi na plastyczne zagadnienie odnoszące się do nieznośnej lekkości bytu.

Marian Stępak

Nieznośna lekkość bytu – Marian Stępak
Nieznośna lekkość bytu – Szymon Jankowski