Nowy termin składania wniosków o repartycję

Termin składania wniosków o repartycję bezpośrednią za rok 2016 został wydłużony do 31 stycznia 2018 roku, tego samego dnia mija termin składania wniosków o wypłatę repartycji bezpośredniej za rok 2017. Datą decydującą jest data stempla pocztowego. Oryginały podpisanych wniosków prosimy przesyłać na adres biura ZG ZPAP (00-496 Warszawa, ul. Nowy …

II Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego

Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą, którzy ukończyli 18 lat i mają polskie obywatelstwo. Organizatorem jest Związek Polskich Artystów Plastyków okręg w Bydgoszczy, współorganizatorem jest Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy, a partnerami są: MCK w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe im. …