REGULAMIN Dzieła Annale ZPAP Toruń 2022/2023

Zarząd Okręgu Toruńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków
Gmina Miasta Toruń

organizują

doroczną wystawę przeglądową twórczości członków ZPAP

Dzieła Annale ZPAP Toruń 2022/2023

I. Cele i założenia wystawy:

 1. Kontynuacja ponad czterdziestoletniej tradycji dorocznej wystawy
 2. dorobku twórczego członków Związku Polskich Artystów Plastyków
 3. Okręgu Toruńskiego.
 4. Aktywizacja powszechności uczestnictwa członków Związku w życiu
  artystycznym i kulturotwórczym Miasta oraz lokalnych środowisk
  artystycznych województwa.
 5. Ekspozycja i dokumentacja różnorodności oraz indywidualności
  uprawianych i obsługiwanych idei i wartości kultury plastycznej.
 6. Oddziaływanie na instytucje mecenatu publicznego i osoby
  prywatne oraz szeroką publiczność dla większego zainteresowania
  twórczością artystyczną środowiska ZPAP oraz kształtowanie
  zaangażowanych odbiorców sztuki.

II. Warunki uczestnictwa:

 1. W wystawie uczestniczą członkowie ZPAP Toruń prezentując swoje
  dzieła powstałe po ostatnim Dzieła Annale ZPAP Toruń 2022/2023.
 2. Dzieła i działania artystyczne tworzą na wystawie obraz aktualnej
  twórczości środowiska i reprezentują wszystkie, indywidualnie
  uprawiane dyscypliny artystyczne i konserwatorskie w oryginale
  i dokumentacji.
 3. Zgodnie z wieloletnią tradycją Dzieł Roku i Annale ZPAP Toruń dział
  „Aktualia sztuki” obejmuje wszystkie uprawiane dyscypliny:
  rysunek, rzeźbę, malarstwo, grafikę, fotografię,
  projektowanie graficzne, design, intermedia, multimedia,
  obiekty, instalacje, makiety, projekty, koncepcje,
  performance. Instalacje i performance mają być
  zaprezentowane jako dokumentacja fotograficzna lub wideo.

  W dziale „Konserwacja i restauracja dzieł sztuki” zostają
  wyeksponowane dostępne oryginały i dokumentacja
  konserwacji dzieł sztuki dawnej i współczesnej z malarstwa,
  rzeźby, papieru i skóry, kamienia oraz materiałów i technik
  XX i XXI wieku.
 4. Każdy autor składa maksymalnie TRZY DZIEŁA w uprawianych
  kategoriach i dyscyplinach, wymienionych w pkt. 3., dowolnie
  dobierając je niezależnie od kategorii, co oznacza, że na przykład
  można zgłosić po jednym dziele z malarstwa, grafiki i rzeźby
 5. Jeżeli autor zdecyduje się na zaprezentowanie np. trzech dyptyków
  lub tryptyków, wówczas z uwagi na ograniczenie możliwości
  powierzchni ekspozycyjnej każde z tak zaproponowanych dzieł nie
  może przekraczać wielkości (jako dyptyk, tryptyk lub inna forma
  zwielokrotnienia elementów) 3 metrów kwadratowych powierzchni.
 6. Każda z prac powinna być przygotowana do bezpośredniej
  ekspozycji (zwłaszcza w przypadku malarstwa, rysunku i grafiki)
  posiadać zawieszki oraz metryczkę identyfikacyjną.
  W odniesieniu do relizacji cyfrowych, w tym pokazów wideo,
  Artsyta musi dostarczyć również sprzęt do ich odtworzenia
  ze względu na brak takich możliwości w galerii ZPAP.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania i
  publikowania prac w środkach masowego przekazu, mediach
  elektronicznych oraz wykonania dokumentacji w formie katalogu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu
  prac uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn technicznych.
 9. Bezpośrednio po zakończeniu wystawy pokonkursowej Dzieła
  Annale ZPAP Toruń 2022/2023 można będzie odebrać dzieła.
  W przypadku braku odbioru dzieł w terminie 3 miesięcy od
  zakończenia wystawy pokonkursowej, praca przechodzi na własność
  organizatora (Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu
  Toruńskiego).

III. Adresy i terminy

 1. Dzieła zgłoszone na wystawę należy składać w Galerii ZPAP –
  Toruń przy ul. Ducha św. 8, od poniedziałku do środy
  12-14 czerwca 2023 roku w godzinach 12:30-14:30

  Osoby, które mają możliwość przesłania zdjęć zgłoszonych dzieł
  prosi się o ich wysyłanie do 16 czerwca 2023 roku na specjalnie
  stworzony adres mailowy: annalezpaptorun@spoko.pl
  Reprodukcje dzieł powinny mieć jakość co najmniej 300 dpi,
  zapisane w formatach JPG,TIFF lub PDF w najlepszy sposób
  je przedstawiające.
  Reprodukcje dzieł będą wykorzystane do promocji wystawy
  i w katalogu podsumowującym ekspozycję.
 2. Wszystkie złożone na konkurs dzieła muszą posiadać informacje o ich tytułach, wymiarach, technice wykonania i czasie powstania. DZIEŁA MOGĄ BYĆ PODPISANE, jeżeli jednak autor chce, aby nie były sygnowane, wówczas NALEŻY UŻYĆ HASŁA NA KAŻDYM Z DZIEŁ I PRZYKLEIĆ DO NICH KOPERTY z takim samym hasłem i wewnątrz z informacjami jak podano wyżej.
 3. Posiedzenie jury odbędzie się najpóźniej do dnia 22.06.2023 roku.
  W skład jury wejdzie trzech członków z innych okręgów ZPAP lub
  wykładowców z uczelni artystycznych w kraju.
  Skład jury powoła Zarząd Okręgu Toruńskiego ZPAP.
 4. Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 23 czerwca 2023 r.
  w Galerii ZPAP przy ul. Ducha Świętego 8 o godz. 17:00.

  Wystawa Dzieła Annale ZPAP Toruń 2021/2022 czynna będzie
  do 24 lipca 2022 r. od poniedziałku do niedzieli w godz.
  10:00–16.00

IV. Nagrody:

Zakłada się przyznanie nagród Dzieła Annale ZPAP Toruń 2022/2023
w dyscyplinach: malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, obiekty,
instalacje, makiety, fotografia, konserwacja dzieł sztuki oraz
intermedia, multimedia, performance.
Jury ma prawo przyznać nagrody według własnego uznania.
Nagrody Dzieła Annale ZPAP Toruń 2022/2023:

 • I NAGRODA – 2000 zł
 • II Nagroda – 1500 zł
 • III Nagroda – 1000 zł
 • Wyróżnienie – 500 zł
 • Nagroda Specjalna “GWIEZDNY PYŁ” – ufundowana z okazji roku Mikołaja Kopernika – 1000 zł

Zarząd Okręgu Toruńskiego ZPAP

Prezes Okręgu Toruńskiego ZPAP

Katarzyna Wesołowska – KarasiewiczPlanowane nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Torunia

 • I NAGRODA – 2000 zł
 • II Nagroda – 1500 zł
 • III Nagroda – 1000 zł
 • Wyróżnienie – 500 zł
 • Nagroda Specjalna “GWIEZDNY PYŁ” – ufundowana z okazji roku Mikołaja Kopernika – 1000 zł

Możliwe jest pozyskanie dodatkowych środków na nagrody.

Dodatkowo wydany będzie katalog z pracami Dzieła Roku – Annale 2022/23

Dofinansowano ze środków Gminy
Miasta Toruń