KONKURS pn. KONSTELACJE – POZA HORYZONT

Konkurs ma status festiwalu i zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich skierowana jest dla osób zajmujących się szeroko rozumianą twórczością malarską, rzeźbiarską, graficzną i intermedialną, uwzględniającą wszystkie współczesne możliwości kreacji w tych dyscyplinach. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie. Dodatkowo Organizator przewiduje Nagrodę Specjalną (przyznaną przez Jury) dla autora koncepcji instalacji jako odrębnej wystawy indywidualnej w przestrzeni Galerii ZPAP w 2020 roku (w dogodnym dla Uczestnika i Organizatora terminie).

Druga część Konkursu odnosić się będzie do realizacji performance, w ramach którego wybranych zostanie pięć najciekawszych koncepcji, które zostaną włączone do udziału w corocznym Festiwalu Performance Koło Czasu, obok uczestników specjalnie zaproszonych. Jako koncepcje performance rozumie się krótki scenariusz, który może być zaopatrzony w szkice sytuacyjne). Konkurs pn. Konstelacje – Poza horyzont ma charakter ogólnopolski i adresowany jest do profesjonalnych twórców, absolwentów i studentów wyższych uczelni artystycznych.

Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych dzieł odnoszących się do tematu przewodniego. Z uwagi na tradycje Kopernikańskie związane z Toruniem jednym z ważnych odniesień mogą być odniesienia do astronomii i kosmosu – pojęte w szerokim aspekcie. Ponadto, każdy z uczestników Konkursu odnoszący się do konstelacji układów form i innych wartości plastycznych, a także przekraczania horyzontów w swoich propozycjach, spełni oczekiwania zawarte w poniższym regulaminie. Uczestnicy przyjeżdżają na swój własny koszt i pokrywają koszty zakwaterowania, wyjątkiem będzie część performatywna, odnosząca się do twórców zaproszonych przez Organizatora.

Dofinansowane ze środków Gminy Miasta Torunia.

Kuratorzy wystawy: Marian Stępak, Katarzyna Rumińska

ZPAP Okręg Toruński, 2019.


Jury konkursu pn. Konstelacje – Poza Horyzont

1. Dr hab. Magdalena Gryska, Zielona Góra;
2. Dr Wojciech Kowalczyk, Bydgoszcz;
3. Dr Katarzyna Rumińska – kurator Konkursu;
4. Prof. Marian Stępak – kurator Konkursu


Regulamin konkursu:


Karta zgłoszeniowaW Konkursie pt. Konstelacje – Poza Horyzont (2019) jury przyznało:
Nagrodę główną otrzymał Andrzej Piotrowicz.
Dwie równorzędne drugie Nagrody: Jadwiga Mitko i Michał Nowak
Cztery Wyróżnienia Honorowe: Waldemar Rudyk, Marta Rosenthal, Kamil Emmanuel Klonowski oraz Paweł Łyjak.
Wyróżnienie Specjalne – Wiesław Smużny