Dzieła Annale ZPAP Toruń 2021/2022

Zarząd Okręgu Toruńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków
Gmina Miasta Toruń
organizują

doroczną wystawę przeglądową twórczości członków ZPAP
Dzieła Annale ZPAP Toruń 2021/2022

I. Cele i założenia wystawy:

 1. Kontynuacja ponad czterdziestoletniej tradycji dorocznej wystawy dorobku twórczego członków Związku Polskich Artystów Plastyków
  Okręgu Toruńskiego.
 2. Aktywizacja powszechności uczestnictwa członków Związku w życiu artystycznym i kulturotwórczym Miasta oraz lokalnych środowisk
  artystycznych województwa.
 3. Ekspozycja i dokumentacja różnorodności oraz indywidualności uprawianych i obsługiwanych idei i wartości kultury plastycznej.
 4. Oddziaływanie na instytucje mecenatu publicznego i osoby prywatne oraz szeroką publiczność dla większego zainteresowania
  twórczością artystyczną środowiska ZPAP oraz kształtowanie zaangażowanych odbiorców sztuki.

II. Warunki uczestnictwa:

 1. W wystawie uczestniczą członkowie ZPAP Toruń prezentując swoje dzieła powstałe po ostatnim Dzieła Annale ZPAP Toruń 2020/2021.
 2. Dzieła i działania artystyczne tworzą na wystawie obraz aktualnej twórczości środowiska i reprezentują wszystkie, indywidualnie
  uprawiane dyscypliny artystyczne i konserwatorskie w oryginale i dokumentacji.
 3. Zgodnie z wieloletnią tradycją Dzieł Roku i Annale ZPAP Toruń dział „Aktualia sztuki” obejmuje wszystkie uprawiane dyscypliny:
  rysunek, rzeźbę, malarstwo, grafikę, fotografię, projektowanie graficzne, design, intermedia, multimedia, obiekty, instalacje,
  makiety, projekty, koncepcje, performance. Instalacje i performance mają być zaprezentowane jako dokumentacja
  fotograficzna lub wideo.
  W dziale „Konserwacja i restauracja dzieł sztuki” zostają wyeksponowane dostępne oryginały i dokumentacja konserwacji
  dzieł sztuki dawnej i współczesnej z malarstwa, rzeźby, papieru i skóry, kamienia oraz materiałów i technik XX i XXI wieku.
 4. Każdy autor składa maksymalnie TRZY DZIEŁA w uprawianych kategoriach i dyscyplinach, wymienionych w pkt. 3., dowolnie
  dobierając je niezależnie od kategorii.
 5. Jeżeli autor zdecyduje się na zaprezentowanie np. trzech dyptyków lub tryptyków, to z uwagi na ograniczenie możliwości powierzchni
  ekspozycyjnych każde z tak zaproponowanych dzieł nie może przekraczać wielkości (jako dyptyk, tryptyk lub inna forma
  zwielokrotnienia elementów dzieła) dwóch metrów kwadratowych powierzchni.
 6. Każda z prac powinna być przygotowana do bezpośredniej ekspozycji (zwłaszcza w przypadku malarstwa, rysunku i grafiki)
  posiadać zawieszki oraz metryczkę identyfikacyjną. W odniesieniu do realizacji cyfrowych, w tym pokazów wideo,
  Artysta musi dostarczyć również sprzęt do ich odtworzenia ze względu na brak takich możliwości w galerii ZPAP.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania i publikowania prac w środkach masowego przekazu, mediach
  elektronicznych oraz wykonania dokumentacji w formie katalogu. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu
  prac uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn technicznych.
 8. Bezpośrednio po zakończeniu wystawy pokonkursowej Dzieła Annale ZPAP Toruń 2021/2022 można będzie odebrać dzieła.
  W przypadku braku odbioru dzieł w terminie 3 miesięcy od zakończenia wystawy pokonkursowej, praca przechodzi na własność
  organizatora (Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego).

III. Adresy i terminy

 1. Dzieła zgłoszone na wystawę należy składać w Galerii ZPAP – Toruń przy ul. Ducha św. 8, od poniedziałku do środy
  13-15 czerwca 2022 roku w godzinach 9:00 – 15:00 Osoby, które są w stanie przesłać zdjęcia zgłoszonych dzieł prosi
  się o ich wysyłanie do 15 czerwca 2022 roku na specjalnie stworzony adres mailowy: annalezpaptorun@spoko.pl
  Reprodukcje dzieł powinny mieć jakość co najmniej 300 dpi, zapisane w formatach JPG,TIFF lub PDF w najlepszy sposób
  je przedstawiające. Reprodukcje dzieł będą wykorzystane do promocji wystawy i w katalogu podsumowującym ekspozycję.
 1. Wszystkie złożone na konkurs dzieła muszą posiadać informacje o ich tytułach, wymiarach, technice wykonania i czasie powstania.
  DZIEŁA MOGĄ BYĆ PODPISANE, jeżeli jednak autor chce, aby nie były sygnowane, wówczas NALEŻY UŻYĆ HASŁA NA KAŻDYM Z DZIEŁ I PRZYKLEIĆ DO NICH KOPERTY z takim samym hasłem i wewnątrz z informacjami jak podano wyżej.
 1. Posiedzenie jury odbędzie się najpóźniej do dnia 24.06.2022 roku.
  W skład jury wejdzie trzech członków z innych okręgów ZPAP lub wykładowców z uczelni artystycznych w kraju. Skład jury powoła
  Zarząd Okręgu Toruńskiego ZPAP.
 2. Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 24 czerwca 2022 r. w Galerii ZPAP przy ul. Ducha Świętego 8 o godz. 17:00.
  Wystawa Dzieła Annale ZPAP Toruń 2021/2022 czynna będzie do 24 lipca 2022 r. od poniedziałku do niedzieli w godz. 10:00–16.00

IV. Nagrody:

Zakłada się przyznanie nagród Dzieła Annale ZPAP Toruń 2021/2022 w dyscyplinach: malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, obiekty,
instalacje, makiety, fotografia, konserwacja dzieł sztuki oraz intermedia, multimedia, performance. Jury ma prawo przyznać nagrody według własnego uznania.
UWAGA!
Z uwagi na brak gwarancji (stan na 10 maja 2022 r.) finansowego wsparcia w organizację wystawy Gminy Miasta Toruń
obecnie nie ma pewności o nagrodach finansowych, które mogą być tylko honorowe. Podobnie jest z wydaniem katalogu Dzieła Annale
ZPAP Toruń 2021/2022, który od wielu lat jest corocznie opublikowany i jest zarazem promocyjną nagrodą dla uczestników
I organizatorów wystawy oraz całego środowiska toruńskiego ZPAP. Zarząd Okręgu Toruńskiego ZPAP dołoży wszelkich starań o
uzyskanie środków finansowych na nagrody, honorariów dla jurorów oraz na skład i druk katalogu.

Zarząd Okręgu Toruńskiego Prezes Okręgu Toruńskiego ZPAP ZPAP

Katarzyna Wesołowska – Karasiewicz