Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Toruńskiego Okręgu ZPAP

Zarząd Okręgu Toruńskiego ZPAP zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze, które odbędzie się 12 lutego 2016 r. (piątek), o godz. 16.00, w siedzibie Związku przy ul. Ducha Św. Program zebrania: 1. Wybór Przewodniczącego zebrania 2. Wybór Prezydium 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 4. Wybór Komisji Mandatowo-Regulaminowej 5. Sprawozdanie ustępującego Prezesa 6. …