Zarząd Okręgu Toruńskiego ZPAP zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze, które odbędzie się 12 lutego 2016 r. (piątek), o godz. 16.00, w siedzibie Związku przy ul. Ducha Św.

Program zebrania:
1. Wybór Przewodniczącego zebrania
2. Wybór Prezydium
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
4. Wybór Komisji Mandatowo-Regulaminowej
5. Sprawozdanie ustępującego Prezesa
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Prezesa
8. Wybór Prezesa
9. Uzupełnienie składu Zarządu
10. Ogłoszenie wyników wyborów
11. Wystąpienie nowego Prezesa