Termin składania wniosków o repartycję bezpośrednią za rok 2016 został wydłużony do 31 stycznia 2018 roku, tego samego dnia mija termin składania wniosków o wypłatę repartycji bezpośredniej za rok 2017.
Datą decydującą jest data stempla pocztowego.

Oryginały podpisanych wniosków prosimy przesyłać na adres biura ZG ZPAP (00-496 Warszawa, ul. Nowy Świat 7/6).

Wnioski dostępne są także w wersji edytowalnej na stronie: http://zpap.pl/zpap/index.php?option=com_content&view=article&id=1655&Itemid=203&lang=pl