KONKURS

PANDEMIA. Sztuka w czasach zarazy”

Organizator
Fundacja Pinata

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział artyści profesjonalni oraz studenci wyższych uczelni

artystycznych IV – VI roku.

Opis.

Zadaniem artystów będzie odniesienie się do tematu przewodniego – pandemii wirusa. Prace mogą odwoływać się do tematu pandemii zarówno w sposób dosłowny jak i metaforyczny, realistyczny lub abstrakcyjny. Warunkiem uczestnictwa będzie zgłoszenie od 1 do 3 prac konkursowych zrealizowanych w 2020 roku.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres mailowy: pandemia.konkurs@gmail.com

Prace zakwalifikowane do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie „PANDEMIA” w galerii internetowej. Wystawie towarzyszyć będzie będzie e-katalog – publikacja prezentująca wyróżnione i nagrodzone prace konkursowe.

Nagroda

Zostanie przyznane GRAND PRIX w wysokości 600 zł oraz inne nagrody i wyróżnienia

Termin przyjmowania zgłoszeń

2020-08-31

Strona konkursu