Dzieła Annale ZPAP Toruń 2019/20 – Doroczna wystawa przeglądowa twórczości członków ZPAP

W wystawie udział wzięły:
– 52 osoby w konkursie
– 3 osoby – członkowie Zarządu Okręgu poza konkursem

Nagrody Prezydenta Miasta Torunia:
Jury w składzie – dr hab. Krzysztof Bartnik z Lublina, dr Szymon Zwoliński z Poznania, mgr Łukasz Głowacki z Nałęczowa w zdalnym głosowaniu na podstawie dokumentacji fotograficznej zgłoszonych dzieł,  przyznało następujące nagrody:

1 Nagroda –  Pan Paweł Nowak, wyróżniony I Nagrodą za zestaw dwóch obrazów pt. „Światy równoległe”, za intuicyjne ukazanie nadziei, harmonii piękna „świata równoległego” tu na ziemi oraz dojrzałość cichej poetyki w mistrzowskim poziomie wykonania.;

2 Nagroda – Pan Janusz Dembowski, wyróżniony II Nagrodą za zestaw rzeźb, doceniając zastosowane przez twórcę połączenia materiałowe, przywołujące praktyki mistrza – Hasiora oraz za obiektowo – rzeźbiarski warsztat artysty;

3 Nagroda – Pan Jerzy Kędzierski, wyróżniony III Nagrodą, za zestaw obrazów,  doceniając wysokie wartości artystyczne zaproponowanych dzieł, przede wszystkim za kompozycję, kolorystykę i wysublimowaną geometryzację formy;

Wyróżnienia:

Pan Wojciech Kozioł, wyróżnienie za obraz pt. „Alfa i omega”, za zastosowaną kompozycję i wyrafinowaną kolorystykę oraz ponadwymiarową wymowę dzieła;

Pani Iwona Szpak Pawłowska, wyróżnienie za tryptyk małych form malarskich stanowiący interesujące połączenie świata geometrii i materii organicznej, w którym nieoczywiste, kontrastowe odcienie wywołują wrażenia z pogranicza holografii, bądź grafiki komputerowej;

Pan Wiesław Smużny, wyróżnienie  za dokumentację instalacji pt. “Panorama IX. Heliotropów 888-lecia Torunia w 2121 roku”, za konsekwencję w poszukiwaniu środków wyrazu, mieszczących się w zjawisku sztuki ziemi oraz szlachetne docenienie otaczającej nas Natury;

Pan Tomasz Pietrzyk, wyróżnienie obiekt półprzestrzenny, za ważny głos troski, relacjonujący dystans przeistoczenia, zachodzący pomiędzy Naturą a zdestruowaną formą odpadu – „apokaliptycznej bestii która wyszła z morza” oraz za syntetyczną trafność użytych środków formalnych.

Pan Maciej Józefowicz, wyróżnienie za zestaw dwóch grafik „Korzenie III” i „Korzeń i kamienie”, za sugestywną inspirację tymi elementami przyrody,  stanowiącymi zaproszenie do fascynacji niezwykłymi strukturami oraz za zastosowaną przez artystę monochromatyczną kolorystykę;

Wyróżnienie Okręgu Toruńskiego ZPAP:

dla Pana Tomasza Karasiewicza za obiekt pt. „XXX” za kreacyjne połączenie starej struktury materiału, będącego elementem realistycznej duchowości z geometrycznymi formami, jako swoistego rodzaju kontrast tradycji z nowoczesnością.