Z przykrością informujemy, że zmarła nasza Droga Koleżanka Mirosława Rochecka

Studia odbyła na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Mieczysława Wiśniewskiego obroniła w 1989 roku. Od roku 1996 roku pracowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Prowadziła pracownię malarstwa dla studentów konserwacji zabytków w Katedrze Konserwacji-Restauracji Dzieł Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej. 

W swojej książce “Tajemnice światła i koloru. Abstrakcja i sacrum” napisała: “Malarstwo było tą dziedziną aktywności twórczej, z którą nie chciałam się rozstać. W tym samym czasie następowała weryfikacja mojego światopoglądu i świadome osobiste decyzje w kwestii wiary. Okolicz­ności wynikające ze spiętrzenia się wielu trudnych doświadczeń przyczyniły się do rozwoju życia duchowego. Znalazło to odzwierciedlenie w malowanych przeze mnie obrazach”.

Dalsze informacje na temat pogrzebu podamy później.