Halina Matyka

 

Studia magisterskie ukończyła na UMK w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych, w zakresie Sztuk Plastycznych w pracowni Mediów Malarskich. Absolwentka Policealnej Szkoły Sztuk Pięknych w Bydgoszczy.  Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz członkiem Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej w Bydgoszczy. Uczestniczy w konkursach fotograficznych i plastycznych, odnosząc nagrody i wyróżnienia. Prace w zbiorach Mail Art. Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Uprawia malarstwo sztalugowe, posługuje się techniką olejną, pasteli, sepii. Architektura, martwa natura, pejzaż, portret to motywy podejmowane najczęściej przez malarkę.

e-mail: halinamatyka@wp.pl