Zapowiedź wystawy pt. “Mała Wystawa” – Bartłomiej Schmidt

Wernisaż: 23.08.2022 o godzinie 17:00

Wystawa czynna: 23.08.2022-08.09.2022

Galeria ZPAP, ul. Ducha Św. 8, Toruń

Prace przedstawione na wystawie to kontynuacja moich rozważań nad tematem współczesnego postrzegania patriotyzmu, a także prace będące efektem moich poszukiwań i próby opanowania tworzywa tych dzieł jakim jest silikon. Rzeźby prezentowane na wystawie powstały przed agresją Rosji na naród ukraiński i nie są próbą antagonizacji nastrojów czy obrazy uczuć patriotycznych.

Biogram:

Bartłomiej Schmidt – urodzony 12 listopada 1994 roku, w 2014 ukończył Liceum Plastyczne w Rypinie. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK na Kierunku Rzeźba. Dyplom magisterski z wyróżnieniem w 2019 r., promotorem pracy artystycznej prof. Andrzej Borcz. Praca dyplomowa nagrodzona medalem imienia Tymona Niesiołowskiego za najlepszy dyplom artystyczny na Wydziale w roku akademickim 2018/2019. Tworzy w dyscyplinie sztuki plastyczne – rzeźba.