Wernisaż wystawy – Michał Träger – “Obrazy”

Wernisaż 29 lipca, godz. 18:00 w Galerii ZPAP, ul. Ducha Św. 8 w Toruniu

 Wystawa czynna do 20 sierpnia 2022

Autor świadomie, z premedytacją i z poczuciem pełnej odpowiedzialności dokonał wyboru swej drogi artystycznej. Ograniczył się do tworzywa malarskiego bardzo prostego- zwykłego. Wyrzekł się „ fajerwerków” czy efektów na pokaz. A zrobił to w przekonaniu, że zamysł plastyczny, nawet najbardziej literacki – ale naprawdę przeżyty- jest impulsem, siłą motoryczną do celnego przetransponowania go na język malarski. Zamysł spełnia się, gdy trafia w sedno zasadniczych pytań. Prawda doznań skutecznie opiera się stylizacji czy zbędnej ozdobności. To właśnie to przekonanie i wybór tej a nie innej drogi twórczej spełnia się w tym malarstwie.

Specyficzna wyobraźnia, refleksyjny intelekt, oraz niezwykły dar obserwacji świata i zjawisk są bazą tych dokonań. Odwołują się one i wkraczają w obszar naszych doznań i przemyśleń.

Träger buduje z wielką wnikliwością i odpowiedzialnością swój intymny komentarz „ludzkiego losu”. Jest w tym tak z pozoru zwyczajnym malarstwie i siła  i odwaga przeciwstawienia się okresowym tendencjom, i swoista pokora wobec tradycji i doświadczeń  minionego czasu .Rzeczy dobrze nam znane nabierają w tych pracach wyjątkowego, przez autora wyznaczonego, znaczenia .Cieszy się ich obecnością i zastanawia się nad ich trwaniem. I chce nam powiedzieć, mówi nam, że za tymi drzwiami, za tym oknem , wśród tych drzew istnieje cos co jest mu bliskie, coś co obdarzył cząstką samego siebie. Bez lęku i obaw pokazuje „urodę” świata przez akcentowanie braku stereotypowej piękności. Rzeczy zwyczajnych stara się nie uszkodzić monumentalizacją czy udziwnieniem formy. Rzeczy zwykłe mają pozostać takimi  jakimi są, ale jednocześnie mają prowokować do odkrycia tego co zakryte. Ruch kameralnej wyobraźni to siła napędowa tych realizacji. Zaś lata doświadczeń twórczych i prób warsztatowych, pozwoliły autorowi wypracować i ukształtować środki wyrazu absolutnie spójne z zamysłem koncepcyjnym.                  

Zygmunt Kotlarczyk, fragment recenzji, 1994

Michał Träger

Art. mal. prof. UMK

Urodził się w 1953 roku w Toruniu. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK Toruniu w latach 1972-1977. Dyplom uzyskał w pracowni malarstwa prof. Stanisława Borysowskiego. W 1977 r. został zatrudniony w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Na Wydziale Sztuk Pięknych pracował do roku 2019. Prowadził ćwiczenia z anatomii plastycznej, technik rysunkowych i malarstwa w technikach wodnych i pastelu. Uprawia malarstwo i rysunek. Wystawia od 1977 roku.

Sztuka jest pozorem, który przetwarza realność. Jest złudzeniem-fikcją, bo nie istnieje obiektywnie. Zmienia realny porządek świata. Dzięki swej formie, wyobcowuje się z rzeczywistości. Jej pierwotnym źródłem jest pamięć. Obraz nie jest dekoracją ani powtórzeniem, ale jest inną rzeczywistością- nierzeczywistością. Twórca jest czymś innym niż dzieło, które nie jest jego biografią a odrębnym bytem. Prawda dzieła nie wynika z jego zgodności z faktami zewnętrznymi, ale zawiera się w nim samym. Sztuka istnieje dzięki formie. Dla artysty forma jest treścią dzieła.

Malarstwo przedstawia w przestrzeni realne, widzialne cechy ciał.

Obraz malarski to nie tylko realny, fizyczny przedmiot pozostający w związkach z otoczeniem – płótno pokryte farbą, to także i przede wszystkim, przedmiot intencjonalny, bo w obrazie widzimy to czego nie ma.

Obraz malarski z jednej strony opiera się na swojej materialności a z drugiej na percepcji widza, który ulegając złudzeniu, wchodzi w przestrzeń nie pozostającą w żadnych stosunkach z przestrzenią otaczającą go.

Istota dzieje się na styku rzeczywistości i sztuki.

Wydaje się, że próby sprowadzenia sztuki do rzeczywistości są rozpaczliwe, bo konsekwentna negacja sensu estetycznego jest możliwa tylko przez likwidację sztuki.

Sztuka jest potrzebna człowiekowi, nie jako namiastka przeżyć, emocji, lecz jako poznanie, przez nowy opis rzeczywistości, ujawniające doniosłe aspekty prawdy, które w języku dosłownym nie dochodzą do głosu.

Dzieło , to nie doraźna przepowiednia, zamyka się ono w sobie i odwołuje tylko do siebie, jest zawsze aktualne.

Działalność artystyczna

Ogółem miał 32 wystawy indywidualne,brał udział w 17 wystawach ogólnopolskich malarstwa (konkursy na obraz), w 5 konkursach międzynarodowych,w 24 wystawach zbiorowych i środowiskowych, jego prace były na 7 prezentacjach zagranicznych.