ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ PT. “RELACJE. TKANINA ARTYSTYCZNA, COLLAGE” – TAMARA MAJ.

WERNISAŻ 27 PAŹDZIERNIKA 2022 O GODZ. 17:00

Wystawa czynna do 18 listopada 2022

MOTTO:
“TO, CO TWORZĘ JEST UZEWNĘTRZNIENIEM MOJEJ WRAŻLIWOŚCI NA ŻYCIE I ŚWIAT”

KARTKI Z KALENDARZA TAMARY MAJ

            Twórczość plastyczna Tamary Maj jest wyjątkowa w swym charakterze. Intencjonalnie autorka stara się dotrzeć do języka wyrazu, do tego rodzaju ekspresji, aby móc wyrazić istotę emocjonalnych przeżyć i doznań wynikłych z kontaktu z otaczającą naturą i osaczającą kulturą. Tworzy, metodycznie dobierając materie i formy obrazowania stosownie do tematu, zagadnienia czy zjawiska. W jej pracy twórczej odnaleźć można wiele ścieżek poszukiwań artystycznych, preferencji form wynikających z kontekstu życia i sztuki. Zawsze jednak filtrowała ona je przez własne emocje, postrzegane w znacznym stopniu intuicyjnie. Czyniła to z dużym poczuciem estetycznym i artystycznym smakiem. Przeglądając artystyczne dossier podziwiałem ogrom jej dorobku twórczego zrealizowanego w różnych technikach i formach. Szczególnie doceniam wyabstrahowane budowanie czystej formy plastycznej bez rezygnacji z tego, co nazywamy prawdą autorskich doznań i przemyśleń – w tym przypadku głęboko autobiograficznych. Formalna dwuwarstwowość jej obrazów, przy jednoczesnej sensualnej wielowarstwowości, fascynuje i zmusza do refleksji również tej pozaartystycznej lokowanej na pograniczu sztuki i życia.

            Autobiografizm tej twórczości wyrażany jawnie i czytelnie, ale też subtelnie poetyką języka wizualnego, postrzegamy w cyklu „Autoportret opisany”, będącym swoistym artystycznym credo, opowieścią o swoim wizerunku, uwiarygodnionym fotograficznymi transferami własnej twarzy. Całość współtworzą narracyjne teksty literalnie dookreślające. Własna twarz to żywa obecność, to naturalna ekspresja, która potwierdza artystyczną prawdziwość. Jakże ważne to dziś, gdy ukrywamy twarz, tracimy własną twarz dla jakichś doraźnych, nieraz pozornych korzyści.

            Wizualizacje feerii nastrojów: od refleksyjnej, jesiennej zadumy po ciepłe piaskowe letnie radości są rozpisane na dziewięć tonalnych odsłon, ujawniają auto-analityczne wnikliwe spojrzenia na siebie, na wyrazy emocji w kontekście czasu i otaczających przestrzeni. Prawdy o sobie, zarówno ta pogodna jak i ta jesienna, warunkują prawdy o innych. Zamazywanie twarzy staje się w wizerunku wyrazem relacji z zewnętrzną rzeczywistością, formowaniem kontekstu, a tym samym dialogiczną opowieścią… Bardziej szczegółowym rozpisaniem, analitycznym zobrazowaniem spotkań z czasem pomiędzy przeszłością a przyszłością jest cykl kolaży „Kartki z kalendarza”(…)  Wiele obrazów z tego cyklu poprzez motywy i dopełniające je tytuły odsyła nas do nieobojętnych jakości zjawisk: starości, nadziei, samotności,  żalu, pamięci, wspomnień, dotyku, podróży, jutra, optymizmu, przejaśnień, myśli, smutku, cieni, zapachów; wreszcie – myśli: kim jestem? Czy Ziemi ziarenkiem czy częścią Wszechświata?

            O ile kameralna twórczość Tamary Maj jest zapisem artystycznych ścieżek szukania plastycznego ekwiwalentu przeżyć, doznań i refleksji – zawieszonych pomiędzy naturą stworzoną a naturą tworzącą – o sobie i innych w kontekście wzajemnych spotkań to o tyle tkanina artystyczna o unikatowym charakterze jest czysto plastycznym, finalnym i wyabstrahowanym efektem dotychczasowych widzeń i przemyśleń. Najważniejsze realizacje mają charakter monumentalnych bądź monumentalizowanych czystych układów form – podstawowego czynnika konstytuującego dzieło plastyczne. Tkanino-malarskie unikatowe realizacje w przezierających materiach zrealizowane zostały jako formy plastyczne dwustronnie aktywne. Poprzez prześwity, radykalne układy barw, form i geometrycznych struktur porządkujących mogą pełnić we wnętrzach funkcje porządkowania przestrzeni. Dotychczasowe „gniecenia” flizelinowej materii, czasowe zużycia, fizyczne przekształcenia – ustępują wyabstrahowanej rzeczywistości układów zhierarchizowanych form: szytych, ciętych, nacinanych bądź naszywanych. Nadal jednak w barwnych i świetlnych tonacjach odszukujemy subtelne odniesienia do nieokreślnej zjawiskowości autorskich olśnień danych nam  w syntetycznych formach. Taki rodzaj twórczości możliwy jest tylko jako wyraz wielkiej wrażliwości na piękno i jako nieustające jego smakowanie. Tak to czyni Tamara Maj!

                                                                                                          Marian Rumin


 

 TAMARA MAJ

Tamara Maj urodziła się 24.05.1962 r. w Kielcach. W 1982 roku ukończyła z wyróżnieniem Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach o kierunku tkactwo artystyczne.

W latach 1989-1992 prowadziła Pracownię Kilimiarską. Od 1993 roku pracuje w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach, filia w Busku-Zdroju, Galeria Sztuki Zielona.

Zajmuje się malarstwem, tkaniną i wikliną artystyczną. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

Ma w swoim dorobku 74 wystawy indywidualne, udział w 360 wystawach konkursowych, zbiorowych i poplenerowych oraz w 44 plenerach artystycznych.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

– Medal im. H. Czarneckiego – nagroda PSSP w Kielcach, 1982

– Statuetka im. H. Wnuka – nagroda główna Przeglądu Twórczości Plastycznej Ponidzie, Busko-Zdrój, 1994

– Wyróżnienie – I Ogólnopolskie Biennale Miniatury, wystawa konkursowa, Galeria DK Pińczów, 1997

– II nagroda – XIII Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki, wystawa konkursowa,

   Galeria BWA Rzeszów, 1997

– I nagroda – II Ogólnopolskie Biennale Miniatury, wystawa konkursowa, Galeria DK Pińczów, 1999

– Statuetka „WIKLINA 2001” – nagroda Burmistrza Miasta Rudnik n/ Sanem, 2001

– Statuetka I Ogólnopolskie Biennale Wikliny Artystycznej – Sploty – Wiklinowe Obiekty,

   Nagroda Starosty i Burmistrza Miasta Rudnik n/Sanem, 2002

– Nagroda za zestaw prac XXVIII PRZEDWIOŚNIE, wystawa konkursowa, Galeria BWA Kielce, 2005

– Nagroda za tkaninę XXXII PRZEDWIOŚNIE, wystawa konkursowa, Galeria BWA Kielce, 2009

– Wyróżnienie Honorowe i srebrny znaczek TMB – za promowanie Buska-Zdroju w Polsce i za granicą kraju,

   Busko-Zdrój, 24.09.2009

Wyróżnienie Honorowe za zestaw pracXXXVIII PRZEDWIOŚNIE, wystawa konkursowa,

   Galeria BWA Kielce, 2015

Nagroda Fundacji AKAPI za zestaw prac – 9. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej

  „Z krosna do Krosna”, wystawa konkursowa, Galeria BWA Krosno, 19.08.2016

Nagroda Specjalna Fundacji Eko-Art Silesia – za zestaw tkanin autorskich, I Przegląd Sztuki Współczesnej

   Nowa Awangarda, wystawa konkursowa, Katowice 03.03.2017

– Przyznanie tytułu BUSKOWIANIN ROKU 2018 i otrzymanie statuetki SIEWCY – najważniejsze wyróżnienie

   dla osób kreujących pozytywny wizerunek miasta i gminy Busko-ZdrójUMiG, Busko-Zdrój, 23.03.2019

Przyznanie Świętokrzyskiej Nagrody Kultury – w dowód uznania dla osiągnięć mających istotne znaczenie

   dla rozwoju życia kulturalnego w województwie świętokrzyskim, Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, 15.10.2019

– Wyróżnienie za collage – V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kolaż – Asamblaż”, Galeria Sztuki  Współczesnej,

   Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu, 19.11.2020

– Nagroda za zestaw prac XXXXIV PRZEDWIOŚNIE, wystawa konkursowa, Galeria BWA Kielce, 2021

WYSTAWY INDYWIDUALNE

1983MOJE RYSUNKI – PORTRETY, MARTWE NATURY, luty, Klub Dzierżko, Busko-Zdrój

1984 GOBELINY, MALARSTWO, RYSUNKI, czerwiec/sierpień, Galeria DK, Busko-Zdrój

         – GOBELINY, MALARSTWO, RYSUNKI, wrzesień, Galeria DK, Pińczów

         – GOBELINY, MALARSTWO, RYSUNKI, październik, Galeria GOK, Solec-Zdrój

         – GOBELINY, MALARSTWO, RYSUNKI, grudzień/styczeń, Galeria GOK, Stopnica

1985 GOBELINY, MALARSTWO, MINIATURY, lipiec/sierpień, Klub Magnolia, Solec-Zdrój

1986 TKANINY, czerwiec/lipiec, Dom Środowisk Twórczych Galeria Promocyjna, Kielce

1988 MINIATURY, marzec, Klub Magnolia, Solec-Zdrój

1997WYSTAWA TKANINY UNIKATOWEJ, luty/marzec, Galeria DK, Pińczów

         – TRZY PO TRZY–I (tkanina, wiklina, collage), luty, Galeria SOK Piwnice, Staszów

         TRZY PO TRZY–II (tkanina, wiklina, collage), marzec, Galeria DK ,Pińczów

      TRZY PO TRZY–III (tkanina, wiklina, collage), kwiecień, Galeria BSCK, Busko-Zdrój

         KONTRASTY I STRUKTURY, grudzień/styczeń, BWA Galeria Na Piętrze, Kielce

1999 KONTRASTY I STRUKTURY (tkanina, wiklina, collage,) styczeń/luty, Galeria GOK, Masłów

         TKANINY I OBRAZY Z WIKLINY, kwiecień/maj, TDK Galeria Afisz, Tarnobrzeg

2000 TAJEMNICE NATURY, marzec, Centrum Kultury Południe Galeria Pod Jaskółką, Radom

         PEJZAŻE PONIDZIA (pastel), lipiec/sierpień, Promont Galeria Przy Stole, Kielce

2001 WIKLINOWE RYTMY, maj/czerwiec, Galeria MOK Rudnik n/Sanem

         RAJ UTRACONY czyli MEANDRY ŻYCIA (tkanina, wiklina, collage), sierpień/wrzesień,

            BWA Galeria Zielona, Busko-Zdrój

         RAJ UTRACONY czyli MEANDRY ŻYCIA (tkanina, wiklina, collage), wrzesień/ listopad,

            Muzeum Regionalne Galeria Krużganek, Pińczów

         RAJ UTRACONY czyli MEANDRY ŻYCIA (tkanina, wiklina, collage), listopad/grudzień,

            P.O.K. Dom Chemika Puławska Galeria Sztuki, Puławy                        

2002 RAJ UTRACONY czyli MEANDRY ŻYCIA (tkanina, wiklina, collage), styczeń,

            Kieleckie Centrum Kultury Galeria Ikara, Kielce

         RAJ UTRACONY czyli MEANDRY ŻYCIA, kwiecień/maj, BWA Galeria U Jaksy, Miechów

         RAJ UTRACONY czyli MEANDRY ŻYCIA (tkanina, wiklina, collage), sierpień,

            Dom Środowisk Twórczych Galeria Sztuki Współczesnej, Kielce

         DROGI, KLIMATY, NASTROJE, wrzesień, SPTPAP PLASTYKA Galeria BRAMA, Warszawa

         RAJ UTRACONY czyli MEANDRY ŻYCIA, październik/listopad, Galeria TDK, Tarnobrzeg

         – DROGI, KLIMATY, NASTROJE (tkanina, wiklina, collage), grudzień/styczeń, 

            Centrum Kultury Południe Galeria Pod Jaskółką, Radom

2003 DROGI, KLIMATY, NASTROJE, luty/marzec, Galeria MOK, Ożarów

         DROGI, KLIMATY, NASTROJE, maj/sierpień, SOK Galeria Kaplica Zamkowa, Szydłowiec

         PEJZAŻE PONIDZIA (collage-aplikacja), czerwiec/sierpień, Galeria BSCK, Busko-Zdrój

         – DROGI, KLIMATY, NASTROJE (tkanina, wiklina), grudzień/styczeń, Galeria Atut, Końskie

2004 DROGI, KLIMATY, NASTROJE, maj/lipiec, Galeria MCK, Skarżysko-Kamienna                                                                      

         EMOCJE (tkanina, collage), wrzesień/październik, Galeria BWA, Sandomierz

         EMOCJE (tkanina, collage), październik/listopad, Galeria TDK, Tarnobrzeg

         EMOCJE (tkanina, collage), grudzień/luty, Galeria MOK, Rudnik n/Sanem

2005 RYTMY I REFLEKSJE, październik/listopad, BWA Galeria Zielona, Busko-Zdrój

2006 RYTMY I REFLEKSJE (tkanina, collage, obiekty), styczeń/luty, ZPAP Galeria Tycjan, Kielce

         PEJZAŻE PONIDZIA (akryl, pastel), marzec/grudzień, Galeria Zamek Dersława, Busko-Zdrój

         RYTMY I REFLEKSJE (tkanina, collage, obiekty), marzec/maj,

           Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Galeria U Koźmińskiego, Warszawa

          RYTMY I REFLEKSJE (tkanina, collage, obiekty), maj/czerwiec, Galeria MCK, Skarżysko-Kamienna

          RYTMY I REFLEKSJE, czerwiec/sierpień, Galeria Tkacka Na Jatkach, Wrocław

2007 RYTMY I REFLEKSJE, styczeń/maj, Muzeum im. Przypkowskich, Jędrzejów

2008 RYTMY I REFLEKSJE (tkanina, collage), luty/marzec, Galeria Domu Kultury, Chmielnik

         RYTMY I REFLEKSJE (tkanina, collage, obiekty), czerwiec/sierpień,

           Dom Środowisk Twórczych Galeria Sztuki Współczesnej Oranżeria, Kielce

         KRAJOBRAZY WSPOMNIEŃ (miniatura, malarstwo), październik/listopad,

           Miejski Ośrodek Kultury Piaseczno, Biblioteka w Zalesiu Górnym

2009 KRAJOBRAZY NATURY (tkanina, collage, obiekty), maj, Arboretum Galeria U Piotra, Bolestraszyce

          KRAJOBRAZY WSPOMNIEŃ25 lat pracy twórczej (tkanina, collage, obiekty), czerwiec/sierpień,

           BSCK Galeria U Źródeł, Galeria Antresola, Busko-Zdrój

         PEJZAŻE PONIDZIA (miniatura, akryl, pastel oil), wrzesień/grudzień, Miejski Ośrodek Kultury Piaseczno,

           sale galeryjne bibliotek w Zalesiu Górnym, Chojnowie i Jazgarzewie

         KRAJOBRAZY WSPOMNIEŃ25 lat pracy twórczej (tkanina, collage, obiekty), wrzesień,

            Muzeum Regionalne w Piasecznie

          PEJZAŻ GEOLOGICZNY (tkanina, collage, obiekty), wrzesień/październik,

           Galeria Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach

          KRAJOBRAZY WSPOMNIEŃ25 lat pracy twórczej (tkanina, collage, obiekty), październik/listopad,

            MBWA Nowy Sącz, Galeria w Olkuszu

2010 KRAJOBRAZY WSPOMNIEŃ25 lat pracy twórczej (tkanina, collage, obiekty, wiklina artystyczna)

            luty/marzec, BWA Galeria Miejska Pasaż Tertila, Tarnów

          RYTMY I REFLEKSJE (tkanina, collage, obiekty), kwiecień/maj, Galeria DeK, Stąporków

2011 KRAJOBRAZY WSPOMNIEŃ (tkanina artystyczna, collage) styczeń/luty, BWA Galeria Piwnice, Kielce

         KRAJOBRAZY WSPOMNIEŃ (tkanina, wiklina, collage) luty/marzec,

           Galeria Centrum Kultury i Sztuki, Połaniec

         KRAJOBRAZY WSPOMNIEŃ (tkanina artystyczna, collage) maj, Galeria Dzwonnica, Wilanów

2012 BARWY NATURY (tkanina artystyczna, collage) maj, Galeria Wieża Sztuki, Kielce

2015 WSPOMNIENIA… (tkanina artystyczna, collage) styczeń/marzec, Galeria Biblioteki Miastai GminyKońskie

         WSPOMNIENIA II (tkanina artystyczna, collage, obiekty) marzec/czerwiec,

            Pałac Czartoryskich Ośrodek Kultury Leśnej Galeria Oficyna, Gołuchów

         – WSPOMNIENIA III (tkanina artystyczna, collage, obiekty) październik/listopad,

            Staszowski Ośrodek Kultury Galeria Piwnice, Staszów

2016 DWANAŚCIE ŻYCZEŃ, tkanina, college,  maj/czerwiec, Galeria Ekslibris, Radom

2017 BLISKO NATURY, tkanina, college,  luty/marzec, Galeria PSCK, Pińczów

           BARWY NATURY, malarstwo, tkanina, collage, maj/lipiec, Galeria Centrum Kultury i Sztuki, Połaniec

2018 JA, 35 LAT PRACY TWÓRCZEJ, tkanina artystyczna, collage, październik,

            BWA Galeria Zielona, Busko-Zdrój

2019 BUSKIE KLIMATY, techniki autorskie, marzec/wrzesień,Galeria Zamek Dersława, Busko-Zdrój

         STRUKTURY NATURY, tkanina, collage, obiekty, maj/czerwiec, Europejskie Centrum Bajki, Pacanów

         JA, 35 LAT PRACY TWÓRCZEJ, tkanina artystyczna, collage, październik, BWA Galeria Górna, Kielce

2020 ZAPIS EMOCJI, tkanina unikatowa, collage, wrzesień/grudzień, Miejski Dom Kultury,

            Galeria ART, Świnoujście

2021 WSPOMNIENIA, tkanina unikatowa, wystawa multimedialna, czerwiec, Galeria OUTSIDE

           Ośrodek Kultury Ziemowit, Kielce

         WSPOMNIENIA, tkanina unikatowa, collage, lipiec/sierpień, BSCK Galeria Antresola, Busko-Zdrój

         ZAPIS EMOCJI, collage, wrzesień/październik, Ośrodek Kultury Ziemowit Galeria M, Kielce

2022 ODLOTOWA AUTOBIOGRAFIA, tkanina artystyczna, collage, marzec, Galeria Centrum Kultury, Łubnice

         – ODLOTOWA AUTOBIOGRAFIA, tkanina artystyczna, kwiecień, Galeria Dom Zdrojowy#Tężnia, Busko-Zdrój

WYSTAWY ZBIOROWE

1986/1988 PONIDZIE – Przeglądy Twórczości Plastycznej, marzec Dom Kultury, Busko-Zdrój

1989/2007 PONIDZIE – Przeglądy Twórczości Plastycznej, listopad, BWA Galeria Zielona, Busko-Zdrój

2008/2022 PONIDZIE – Przeglądy Twórczości Plastycznej, listopad, BSCK Galeria Antresola,  Busko-Zdrój

1988 Buskowianki, grudzień’87/styczeń’88, Galeria L.K., Warszawa, luty/marzec, Galeria KN, Kielce

1995 PRZEDWIOŚNIE, wystawa konkursowa, luty/marzec, BWA Galeria Piwnice, Kielce

         – Wystawa Rękodzieła Artystycznego, kwiecień, Galeria DK, Pińczów

1996 PRZEDWIOŚNIE, wystawa konkursowa, marzec, BWA Galeria Piwnice, Kielce

         PONIDZIE’96, grudzień, Klub Zachęta, Częstochowa

1997 BATORZ’97, wystawa poplenerowa, styczeń/luty, Galeria GOK, Batorz

         PRZEDWIOŚNIE, wystawa konkursowa, marzec, BWA Galeria Piwnice, Kielce

         PONIDZIE’96, kwiecień, Klub Kultury KSM Słoneczko, Kielce

         CHOBRZANY’97, wystawa poplenerowa, maj/wrzesień, UG Samborzec, Zamek Sandomierz,

           SOK Galeria Piwnice, Staszów, Galeria TDK, Tarnobrzeg

         I Ogólnopolskie Biennale Miniatury, wystawa konkursowa, czerwiec/lipiec, Galeria DK, Pińczów

         – Barwy Mojego Miasta, wystawa poplenerowa, sierpień/wrzesień, Galeria BSCK, Busko-Zdrój 

         XIII Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki, wystawa konkursowa, październik,

           Dom Sztuki, Rzeszów

         SPLOTY’97, Ogólnopolska Wystawa Tkaniny i Wikliny Artystycznej, sierpień/październik,

           Galeria GOK, Batorz, Galeria TDK Tarnobrzeg, Galeria Wzór i Kolor, Warszawa

1998 Wystawa Laureatów Nagrody im. H. Wnuka, styczeń/luty, Galeria BSCK, Busko-Zdrój  

         Wystawa Malarstwa 3 Plastyków z Buska-Zdroju, czerwiec, Galeria TDK, Tarnobrzeg 

         HARASIUKI’98, wystawa poplenerowa, lipiec, Galeria GOK, Harasiuki

         – XIV Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki, wystawa konkursowa,

            wrzesień/październik, Dom Sztuki, Rzeszów

         III SALON JESIENNY, wystawa konkursowa, październik, Galeria BWA, Ostrowiec Świętokrzyski          

         SPLOTY’98, Ogólnopolska Wystawa Wikliny Artystycznej,sierpień, Galeria GOK, Batorz,

            październik BWA Galeria Zielona, Busko-Zdrój, listopad, BWA Galeria Piwnice, Kielce

1999 SPLOTY’98, Ogólnopolska Wystawa Wikliny Artystycznej, styczeń/luty, Galeria TDK, Tarnobrzeg

         PONIDZIE’98, Przegląd Twórczości Plastycznej, kwiecień/maj, Klub Kultury Słoneczko, Kielce              

         TARNOBRZEG’99, wystawa poplenerowa, lipiec/sierpień, Galeria TDK, Tarnobrzeg

         II Ogólnopolskie Biennale Miniatury, wystawa konkursowa, wrzesień ,Galeria DK, Pińczów

         TARNOBRZEG’99, wystawa poplenerowa, listopad, Poleskie Centrum Sztuki, Łódź 

         MASŁÓW’99, wystawa poplenerowa, listopad/grudzień, GOK Masłów, BWA Galeria Piwnice, Kielce

2000 MASŁÓW’99, wystawa poplenerowa, styczeń, SOK Galeria Piwnice, Staszów

         Przestrzenne Formy Ogrodowe z Wikliny, wystawa poplenerowa, maj, Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź

         SPLOTY’2000, wystawa poplenerowa, lipiec/sierpień, Galeria TDK, Tarnobrzeg

         PRZEDWIOŚNIE 23, wystawa konkursowa, wrzesień, BWA Galeria Piwnice, Kielce

         – Słuchając muzyki dawnej, wrzesień, Galeria Pod Jaskółką, Radom

2001 SPLOTY’2001, wystawa poplenerowa, lipiec/sierpień, Galeria TDK, Tarnobrzeg

         PRZEDWIOŚNIE 24, wystawa konkursowa, wrzesień, BWA Galeria Piwnice, Kielce 

         SPLOTY, wystawa unikatowych form przestrzennych z wikliny, listopad/grudzień, Galeria BWA, Sandomierz

2002 SPLOTY, wystawa unikatowych form przestrzennych z wikliny, luty/marzec, BWA Galeria Piwnice, Kielce

         – Wiklina w arboretum, wystawa poplenerowa,maj/listopad, Arboretum Bolestraszyce k/Przemyśla

         – I Ogólnopolskie Biennale Wikliny Artystycznej – Sploty – Wiklinowe obiekty, maj/sierpień,

           Galeria GOK, Rudnik nad Sanem

         Pod skrzydłami IKARA, listopad, Galeria KCK, Kielce

2003 Wystawa plenerowych form rzeźbiarskich z wikliny, plon MiędzynarodowegoPleneru Wikliniarskiego,

            kwiecień, centrum Rudnika n/ Sanem

         TARNOBRZEG’2000, wystawa poplenerowa, sierpień, Galeria TDK, Tarnobrzeg

         Moje miasto i ja, wystawa poplenerowa, sierpień/wrzesień, Galeria BSCK, Busko-Zdrój

         PRZEDWIOŚNIE 26, wystawa konkursowa, wrzesień/październik, BWA Galeria Piwnice, Kielce

         Jak ptaki… Biennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej SILEZIANY, wrzesień/ październik,

            Galeria MDK, Bytom

2004 I FESTIWAL TKANINY KRAKÓW’04 Odległe powiązania, wystawa konkursowa, maj,

            ZPAP Galeria Pryzmat, Kraków

         WIKLINA, wystawa OST, czerwiec/lipiec, Galeria Nowa, Łódź

         WOKÓŁ WIKLINY, wystawa OST, sierpień/ wrzesień, Galeria Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa

         PRZEDWIOŚNIE 27, wystawa konkursowa, wrzesień, BWA Galeria Piwnice, Kielce

2005 O WIKLINIE, wystawa OST, grudzień/styczeń, BWA Galeria Zielona, Busko-Zdrój

         – WYSTAWA OKRĘGOWA ZPAP, luty/marzec, ZPAP Galeria Tycjan, Kielce

         Jesienne obrazki, wystawa poplenerowa, kwiecień/maj, Galeria BSCK, Busko-Zdrój

         Wiklinowe rzeźby, wystawa poplenerowa, maj, centrum Rudnika n/Sanem

         – O WIKLINIE, wystawa OST, czerwiec/lipiec, BWA Galeria Piwnice, Kielce

         – O WIKLINIE, plenerowawystawa OST, lipiec/październik, Arboretum Bolestraszyce k/Przemyśla

         Wystawa malarstwa, tkaniny i fotografii artystów powiatu buskiego, 23-24 lipiec, Festiwal

            Technologiczno-Turystyczny KUŹNICE KONECKIE’05, Sielpia

         PRZEDWIOŚNIE 28, wystawa konkursowa, wrzesień, BWA Galeria Piwnice, Kielce

         – Sztuka kielecka po 1945 roku w zbiorach Muzeum Narodowego i Biura Wystaw Artystycznych,

            wrzesień/październik, Muzeum Narodowe, Kielce

         – O WIKLINIE, wystawa OST, październik/listopad, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków

         Absolwenci i Nauczyciele na 60-lecie Kieleckiego Plastyka,październik/listopad, BWA Galeria Piwnice, Kielce

         Ja – mój autoportret, mój ślad… Biennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej SILEZIANY,

            październik/listopad, MDK Galeria Pod Sztrychem, Bytom

2006 Wystawa Okręgowa ZPAP Okręg Kielecki, luty/marzec, BWA Galeria Zielona, Busko-Zdrój

         Świętokrzyskie Krajobrazy Buska Starówka’06, wystawa poplenerowa, lipiec/wrzesień,

            Galeria Starostwo, Busko-Zdrój

         VIII JESIENNY SALON SZTUKI, wystawa konkursowa, październik/listopad, Galeria BWA, Ostrowiec Św.

2007 Doroczna Wystawa Twórczości Plastycznej Środowiska Twórczego, grudzień/styczeń,

            BWA Galeria Piwnice, Kielce

          Świętokrzyskie Krajobrazy Starówka Buska ’06, wystawa poplenerowa, grudzień/styczeń,

            BWA Galeria Na Piętrze Kielce, styczeń/luty BWA Galeria Zielona, Busko-Zdrój,

            marzec/kwiecień, Galeria Atut, Końskie

         Pałace i Krajobrazy Ziemi Rudnickiej, wystawa poplenerowa, marzec/kwiecień,

            Galeria Sztuki Współczesnej Oranżeria, Kielce

         – STRUKTURY POWIĄZAŃ II Międzynarodowy Festiwal Tkaniny Artystycznej Kraków’07,

            wystawa konkursowa, maj, ZPAP Galeria Pryzmat, Kraków

          Wiklina, Dziubak i Przyjaciele, maj/czerwiec, Centrum Wikliniarstwa, Rudnik n/Sanem

         Wystawa prac artystów-uczestników II Międzynarodowego Pleneru Fotograficzno- Malarskiego,

           Galeria Starostwo, lipiec, Busko-Zdrój

         – 7. Biennale Małych Form Malarskich Toruń’2007, wystawa konkursowa, sierpień/wrzesień,

            Galeria Sztuki Wozownia, Toruń

          Świętokrzyskie krajobrazy wystawa prac Beaty Borek, Tamary Maj, Mirosława Benedyktowicza, Piotra Kalety,

            sierpień/grudzień, Galeria Zdrojowa, Busko-Zdrój

          PRZEDWIOŚNIE 30, wystawa konkursowa, wrzesień/październik, BWA Galeria Piwnice, Kielce

        Artyści Buska-Zdroju w kręgu Galerii Zielona, wrzesień/październik, BWA Galeria Zielona, Busko-Zdrój

          Na skrzydłach wiatru… Międzynarodowe Biennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej SILEZIANY,

            październik/listopad, MDK Galeria Pod Sztrychem, Bytom

         – IV Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Trójmiasto’07, wystawa konkursowa,

            listopad/grudzień, Muzeum Miasta Gdyni

2008 Wystawa Okręgowa 2007 ZPAP, ZPAR w Kielcach,styczeń/luty, BWA Galeria Piwnice, Kielce,

            luty/marzec BWA Galeria Zielona, Busko-Zdrój

         Międzynarodowy Plener Malarsko-Fotograficzny Busko-Ponidzie ’07, poplenerowa wystawa PSEP,  

            styczeń/lutyBWA Galeria Na Piętrze, Kielce, marzec BWA Galeria Zielona, Busko-Zdrój,

            kwiecień/maj Galeria ATUT, Końskie, czerwiec/lipiec, sala U.G. Solec-Zdrój

          Mieżdunarodnaja Hudożestwiennaja Wystawa, kwiecień, sala wystawowa Instytutu Krymskiego

            Obserwatorium Astrofizycznego w Naucznij, Krym, Ukraina

         – Klimaty Ponidzia, malarstwo: Beata Borek, Tamara Maj, Mirosław Benedyktowicz, kwiecień,

            Galeria Zamek Dersława, Busko-Zdrój

         PRZEDWIOŚNIE 31, wystawa konkursowa, wrzesień/październik, BWA Galeria Piwnice, Kielce

         – Barwy mojego miasta, wystawa poplenerowa, październik/listopad, BSCK Galeria U Źródeł, Busko-Zdrój      

         – Na skrzydłach wiatru… Międzynarodowe Biennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej SILEZIANY,

            październik/listopad, Galeria Sirius Arts Centre, Cobh, Irlandia

          Grupa PONIDZIE, wystawa artystów z Buska-Zdroju, grudzień/styczeń, Miejski Ośrodek Kultury

            Galeria Muzeum Wikliny, Rudnik n/Sanem

         SALONY ZPAP 2008/9 Doroczna wystawa twórczości kieleckiego środowiska plastycznego,

            grudzień/styczeń, BWA Galeria Sztuki Piwnice, Kielce

         Klimontów i okolice ’08, poplenerowa wystawa PSEP, grudzień/styczeń, BWA Galeria Na Piętrze, Kielce

2009 SALONY ZPAP 2008/9 Doroczna wystawa twórczości kieleckiego środowiska plastycznego,

            styczeń/luty, BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         Wiklina artystyczna i użytkowa ze zbiorów Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem, styczeń

            Galeria PLSP Synagoga Jarosław, luty/marzec BSCK Galeria Antresola, Galeria U Źródeł, Busko-Zdrój

         Klimontów i okolice ’08, poplenerowa wystawa PSEP, luty/marzec BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

            marzec/kwiecień Galeria Atut, Końskie, czerwiec/lipiec Klasztor Podominikański, Klimontów

          PRZEDWIOŚNIE 32, wystawa konkursowa, wrzesień/październik, BWA Galeria Piwnice, Kielce

          Wystawa Jubileuszowa ze zbiorów BWA w Kielcach, wrzesień/październik,

            BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

          – Artyści Buska-Zdroju w kręgu Galerii Zielona, październik/grudzień, Muzeum im. Przypkowskich

            Pawilon Wystawowy, Jędrzejów

         – Salon Nagrodzonych PRZEDWIOŚNIE 32 pokonkursowa wystawa prac twórców Regionu

           Świętokrzyskiego 2009, październik/listopad, BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         – Tożsamość pomiędzy Sztuką a Kulturą, wystawa prac artystów z miast bliźniaczych:

            Specchia – Włochy, Szigetszentmiklos – Węgry, Steinheim – Niemcy, Sveti Martin na Muri – Chorwacja,

            Busko-Zdrój – Polska, listopad/grudzień, Zamek Risolo Specchia Włochy

          Doroczna Wystawa Twórczości Artystów Kieleckiego Środowiska Plastycznego ZPAP, ZPAR,  

            grudzień/styczeń, BWA Galeria Sztuki Piwnice, Kielce

          Beskidzkie krajobrazy – cztery pory roku, Jeleśnia 2009, poplenerowa wystawa twórczości PSEP,

            grudzień/styczeń, BWA Galeria Sztuki Piwnice, Kielce

         – V Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej EKO-BALT Gdynia’2009,

            wystawa konkursowa, grudzień/styczeń, Muzeum Miasta Gdyni

2010 Doroczna Wystawa Twórczości Artystów Kieleckiego Środowiska Plastycznego, styczeń/luty

            BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój  

          Beskidzkie krajobrazy – cztery pory roku – Jeleśnia 2009, poplenerowa wystawa twórczości PSEP,

            luty/marzec, BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój, kwiecień/maj, Galeria ATUT, Końskie 

         Nie grzeszne malowanie, marzec, ZPAP Galeria Tycjan, Kielce

         – 3 Międzynarodowy Festiwal Sztuki STRUKTURY POWIĄZAŃ Tkanina Artystyczna – Transformacje,

            wystawa konkursowa, maj, Galeria Fundacji Turleja, Kraków

         – 8.TRIENNALE MAŁYCH FORM MALARSKICH – Toruń 2010,  wystawa konkursowa,

            wrzesień/październik, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń

         Doroczna wystawa twórczości ZPAP i ZPAR. Poplenerowa wystawa twórczości PSEP, grudzień/styczeń,

           BWA Galeria Sztuki Piwnice, Kielce

2011 Doroczna wystawa twórczości ZPAP i ZPAR. Poplenerowa wystawa twórczości PSEP styczeń/luty,

            BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         PRZEDWIOŚNIE 34, wystawa konkursowa, wrzesień/październik, BWA Galeria Piwnice, Kielce

         Beskidzkie krajobrazy – cztery pory roku, poplenerowa wystawa twórczości PSEP, październik/grudzień,

            Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Vesta, Jeleśnia

         VIII Międzynarodowe Biennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej SILEZIANY’2011, październik/listopad,

            Galeria Na Poziomie, Bytom

         Doroczna Wystawa Twórczości Kieleckich Związków Sztuk Plastycznych – ZPAP, ZPAR, PSEP, ZPAF,

            grudzień/styczeń, BWA Galeria Sztuki Piwnice, Kielce

2012 Doroczna Wystawa Twórczości Kieleckich Związków Sztuk Plastycznych – ZPAP, ZPAR, styczeń/luty,

            BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         Artyści Buska w Jędrzejowie, styczeń/maj, Muzeum im. Przypkowskich, Jędrzejów

         – Doroczna Wystawa Twórczości Kieleckich Związków Sztuk Plastycznych PSEP, ZPAF, luty/marzec,

           BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         – PRZEDWIOŚNIE 35, wystawa konkursowa prac twórców Regionu Świętokrzyskiego,

           czerwiec/lipiec, BWA Galeria Sztuki Piwnice, Kielce

          Malarstwo ze zbiorów BWA w Olkuszu, lipiec, Galeria Umelcov Spisa, Spiska Nowa Wieś, Słowacja

         Świętokrzyskie Krajobrazy Solec-Zdrój 2012, wystawa poplenerowa PSEP, grudzień/styczeń,

           Galeria Sztuki Współczesnej Domu Środowisk Twórczych, Kielce

         Doroczna Wystawa Twórczości Kieleckich Związków Plastycznych – ZPAP, ZPAR, ZPAF, PSEP,

           grudzień/styczeń, BWA Galeria Sztuki Piwnice, Kielce

2013 Doroczna Wystawa Twórczości Kieleckich Związków Plastycznych – ZPAP, ZPAR, styczeń/luty,

           BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         Świętokrzyskie Krajobrazy Solec-Zdrój 2012, wystawa poplenerowa PSEP, styczeń/luty,

           Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, Galeria Zajazd Kościuszkowski, Kraków

         – Doroczna Wystawa Twórczości Kieleckich Związków Plastycznych PSEP, luty/marzec,

           BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         – Świętokrzyskie Krajobrazy Solec-Zdrój 2012, wystawa poplenerowa PSEP, marzec/kwiecień

              BSCK Galeria Antresola, Busko-Zdrój, kwiecień/czerwiec Aula Urzędu Gminy Solec-Zdrój

        – PRZEDWIOŚNIE 36, wystawa konkursowa prac twórców Regionu Świętokrzyskiego,

           czerwiec/lipiec, BWA Galeria Sztuki Piwnice, Kielce

         Inspiracje leśne III, wystawa poplenerowa III Międzynarodowego Pleneru Artystycznego, sierpień/wrzesień,

           Muzeum Leśnictwa Powozownia,  Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów

         VII Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Gdynia’2013, wystawa konkursowa,

           wrzesień/listopad, Muzeum Miasta Gdyni

         IX Międzynarodowe Biennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej SILEZIANY’2013, październik,

            Galeria Na Poziomie, Bytom

2014 Doroczna Wystawa Twórczości Kieleckich Związków Plastycznych ZPAP, styczeń/luty,

            BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         Doroczna Wystawa Twórczości Kieleckich Związków Plastycznych PSEP, luty/marzec,

            BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         Poszukiwanie formy, wystawa ZPAP O/Kieleckiego, marzec/kwiecień, Galeria ZPAP Tycjan, Kielce

         KAPITAŁ SZTUKI – twórcy, instytucja, kolekcja, marzec/kwiecień, BWA Galeria Sztuki, Kielce

         Artygiel – 2 Kielecka Wystawa Artystów Regionu z cyklu Uskrzydleni, maj,Galeria Petite, Grand Hotel Kielce

         – PRZEDWIOŚNIE 37 interdyscyplinarny konkurs plastyczny Województwa Świętokrzyskiego,

           czerwiec/lipiec, Galeria Sztuki BWA, Kielce

         – BARWY MORZA 2014 ogólnopolska wystawa marynistyczna, wystawa konkursowa

           wrzesień/październik, wystawa na pokładzie statku – muzeum DAR POMORZA,

           Stowarzyszenie Promocji Artystów ERA ART, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Gdynia

         IV-Artyści Buska-Zdroju w Kręgu Galerii Zielona Busko-Zdrój 2014 / Jędrzejów 2015,

            październik, BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         Interdyscyplinarnie 7D – 32 lata po Plastyku, listopad, Galeria Sztuki Współczesnej,

            Dom Środowisk Twórczych Galeria Sztuki Współczesnej Oranżeria, Kielce

2015 KAPITAŁ SZTUKI – Suplement ZPAP, ZPAR, ZPAF, PSEP, styczeń, BWA Galeria Sztuki, Kielce

         Plener Malarsko-Fotograficzny Świętokrzyskie Krajobrazy Busko-Zdrój’2014, wystawa poplenerowa PSEP,

           styczeń, Dom Środowisk Twórczych Galeria Sztuki Współczesnej Oranżeria, Kielce

         IV-Artyści Buska-Zdroju w Kręgu Galerii Zielona Busko-Zdrój 2014 / Jędrzejów 2015,

           styczeń/kwiecień, Muzeum im. Przypkowskich, Jędrzejów

         Plener Malarsko-Fotograficzny Świętokrzyskie Krajobrazy Busko-Zdrój’2015, wystawa poplenerowa PSEP,

            luty, Galeria ATUT, Końskie

         KAPITAŁ SZTUKI – Suplement ZPAP, ZPAR, luty, BWA Galeria Sztuki Zielona Busko-Zdrój

         Plener Malarsko-Fotograficzny Świętokrzyskie Krajobrazy Busko-Zdrój’2015, wystawa poplenerowa PSEP,

            marzec, BSCK Galeria Antresola, Busko-Zdrój

         KAPITAŁ SZTUKI – Suplement PSEP, marzec, BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         Plener Malarsko-Fotograficzny Świętokrzyskie Krajobrazy Busko-Zdrój’2015, wystawa poplenerowa PSEP,

            kwiecień, Galeria Zajazd Kościuszkowski, Kraków

         PRZEDWIOŚNIE 38 interdyscyplinarny konkurs plastyczny Województwa Świętokrzyskiego,

           czerwiec/lipiec, BWA Galeria Sztuki Kielce, sierpień/wrzesień, BWA Galeria Sztuki Zielona ,Busko-Zdrój

         WIELKIE FORMATY – Artyści Buska-Zdroju z kręgu Galerii Zielona, wystawa towarzysząca

            XXI Festiwalowi im. K. Jamroz, czerwiec/lipiec, Sanatorium Marconi, Busko-Zdrój

         ART FOR HEART, wrzesień, Polisch Museum of America, Chicago, USA

         X Międzynarodowe Biennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej SILEZIANY’2015, grudzień/styczeń,

            Galeria Pod Sztrychem, Bytom

2016 KAPITAŁ SZTUKI – Suplement 2015 ZPAP, ZPAR, ZPAF, PSEP, styczeń/luty, BWA Galeria Sztuki, Kielce

         KAPITAŁ SZTUKI – Suplement 2015 ZPAP, luty/marzec, BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         KAPITAŁ SZTUKI – Suplement 2015 PSEP, marzec/kwiecień, BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         WIELKIE FORMATY 2016 Artyści Buska-Zdroju z kręgu Galerii Zielona, wystawa towarzysząca

            XXII Festiwalowi im. K. Jamroz, czerwiec/lipiec, Sanatorium Marconi, Busko-Zdrój

         13 Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej, wystawa konkursowa, wystawa towarzysząca

           15 Międzynarodowemu Triennale Tkaniny, maj/październik, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź

         PRZEDWIOŚNIE 39 interdyscyplinarny konkurs plastyczny Województwa Świętokrzyskiego,

           czerwiec/lipiec, BWA Galeria Sztuki, Kielce

         Sztuka włókna w kręgu Arboretum Bolestraszyce, wystawa towarzysząca 15 Międzynarodowemu      

           Triennale Tkaniny w Łodzi, lipiec, Galeria U Piotra, Bolestraszyce, sierpień/wrzesień, Galeria BWA, Rzeszów

         Z krosna do Krosna 9. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej, wystawa konkursowa,

            sierpień/wrzesień, Galeria BWA, Krosno

         Inspiracje leśne IV, wystawa poplenerowa IV Międzynarodowego Pleneru Artystycznego, wrzesień/październik

           Muzeum Leśnictwa Powozownia, Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów

         – 13. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, wystawa konkursowa, październik/listopad,

           Galeria BWA, Ostrowiec Świętokrzyski

         Małe Formy Plastyczne, Rzeszów 2016, wystawa konkursowa, listopad/grudzień,

           ZPAP Galeria Sztuki, Rzeszów

         44.SALON ZIMOWY, OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE SZTUKI,wystawa konkursowa,grudzień/styczeń, 

           Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom

         Świętokrzyskie krajobrazy – Moje okolice 2016, wystawa poplenerowa PSEP, grudzień/styczeń,

           Dom Środowisk Twórczych Galeria Sztuki Współczesnej Oranżeria, Kielce, luty/marzec Galeria ATUT, Końskie

         SZTUKA POLSKA – Artyści w kręgu Arboretum Bolestraszyce, grudzień/styczeń, Galeria w Sninie, Słowacja

2017 KAPITAŁ SZTUKI – Suplement 2016 ZPAP, ZPAR, ZPAF, PSEP, styczeń/luty, BWA Galeria Sztuki, Kielce

         KAPITAŁ SZTUKI – Suplement 2016 ZPAP, luty/marzec, BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         I PRZEGLĄD SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ NOWA AWANGARDA, wystawa konkursowa, marzec/kwiecień,

           Galeria Szyb Wilson, Katowice        

         KAPITAŁ SZTUKI – Suplement 2016 PSEP, marzec/kwiecień, BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         Międzynarodowa Wystawa Malarstwa i Tkaniny Unikatowej EKO MATERIA, wystawa konkursowa,

            kwiecień/czerwiec, Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Sztuki Nowoczesnej MNG Pałac Opatów w Oliwie

         III Międzynarodowy Konkurs Artystyczny – Pejzaż Współczesny, wystawa konkursowa,

            kwiecień, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa

         PRZEDWIOŚNIE 40 interdyscyplinarny konkurs plastyczny Województwa Świętokrzyskiego,

           czerwiec/lipiec, BWA Galeria Sztuki, Kielce

         WIELKIE FORMATY 2017 Artyści Buska-Zdroju z kręgu Galerii Zielona, wystawa towarzysząca

           XXIII Festiwalowi im. K. Jamroz, czerwiec/lipiec, Sanatorium Marconi, Busko-Zdrój

         V-Artyści Buska-Zdroju w Kręgu Galerii Zielona w Jędrzejowie, październik/grudzień,

            Muzeum im. Przypkowskich, Jędrzejów

         Plener malarski 730 lat lokacji Buska-Zdroju, BSCK Galeria Antresola, Busko-Zdrój

         International Artistic Linen Cloth Biennal, wystawa konkursowa,listopad/styczeń, The Town Concert

           and Exhibition Hall, Gocseji Muzeum, Zalaegerszeg, Węgry

         XI Międzynarodowe Biennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej SILEZIANY’2017,  listopad/styczeń,

            Galeria Pod Sztrychem, Bytom

        –  Wystawa Pleneru Plastyczno-Fotograficznego Świętokrzyskie Krajobrazy Busko-Zdrój 2017,

           grudzień/styczeń, Dom Środowisk Twórczych Galeria Sztuki Współczesnej Oranżeria, Kielce

2018 Wystawa Pleneru Plastyczno-Fotograficznego Świętokrzyskie Krajobrazy Busko-Zdrój 2017,

           styczeń/luty Galeria ATUT, Końskie

         KAPITAŁ SZTUKI – Suplement 2017 ZPAP, ZPAR, ZPAF, PSEP, styczeń/luty, BWA Galeria Sztuki, Kielce

         – Świętokrzyskie krajobrazy Busko-Zdrój’2018, wystawa poplenerowaPSEP, styczeń/luty, Galeria DeK, Końskie

         – KAPITAŁ SZTUKI – Suplement 2017 PSEP, marzec,  BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         – Świętokrzyskie krajobrazy Busko-Zdrój’2017, wystawa poplenerowaPSEP, marzec,

            BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         – II PRZEGLĄD SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ NOWA AWANGARDA, wystawa konkursowa, marzec/maj,

           Galeria Szyb Wilson, Katowice        

         – KAPITAŁ SZTUKI – Suplement 2017 ZPAP, kwiecień, BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

          BARWY MORZA GDYNIA’2018, konkursowa ogólnopolska wystawa marynistyczna, kwiecień/maj,

           wystawa na pokładzie statku – muzeum  DAR POMORZA, Stowarzyszenie Promocji Artystów ERA ART,

           Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Gdynia

         PRZEDWIOŚNIE 41 interdyscyplinarny konkurs plastyczny Województwa Świętokrzyskiego,

           czerwiec/lipiec, BWA Galeria Sztuki, Kielce

         WIELKIE FORMATY 2018 – Artyści Buska-Zdroju z kręgu Galerii Zielona, wystawa towarzysząca

           XXIV Festiwalowi im. K. Jamroz, czerwiec/sierpień, Sanatorium Marconi, Busko-Zdrój

        –  Z KROSNA DO KROSNA 10. MIĘDZYNARODOWE BIENNALE ARTYSTYCZNEJ TKANINY LNIANEJ,

           wystawa konkursowa, sierpień/wrzesień, Galeria BWA, Krosno

        –  9 x Z krosna do Krosna – Wystawa prac laureatów Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej,

           sierpień/wrzesień, Piwnica PodCieniami, Krosno

        – 45 SALON ZIMOWY, OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE SZTUKI, wystawa konkursowa, grudzień/styczeń,

           Mazowieckie Centrum  Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom

         PEJZAŻ WSPÓŁCZESNY – IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY, wystawa konkursowa,

           grudzień/styczeń, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa

        – Wystawa Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Fotograficznego Świętokrzyskie Krajobrazy Busko-Zdrój’2018, PSEP, grudzień/styczeń, Dom Środowisk Twórczych Galeria Sztuki Współczesnej Oranżeria, Kielce

2019 KAPITAŁ SZTUKI – Suplement 2018  ZPAP, ZPAR, ZPAF, PSEP, styczeń/luty, BWA Galeria Sztuki, Kielce

          KAPITAŁ SZTUKI – Suplement 2018 ZPAP, luty/marzec, BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

          10. MBATL EXHIBITION IN SWIDNIK, wystawa konkursowa, luty/marzec, Słowackie Narodowe Muzeum,  

            Muzeum Ukraińskiej Kultury, Svidnik, Słowacja

         – Wystawa Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Fotograficznego Świętokrzyskie Krajobrazy Busko-Zdrój’2018,

            PSEP, luty Galeria DEK, Końskie, marzec BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         KAPITAŁ SZTUKI – Suplement 2018 PSEP, marzec, BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         30 LECIE GALERII SZTUKI ZIELONA. Artyści Buska-Zdroju w kręgu Galerii Zielona, maj/czerwiec,

            BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

          PRZEDWIOŚNIE 42 interdyscyplinarny Konkurs Plastyki Województwa Świętokrzyskiego,

            czerwiec/sierpień, BWA Galeria Sztuki, Kielce

          WIELKIE FORMATY 2019 Artyści Buska-Zdroju z kręgu Galerii Zielona, wystawa towarzysząca

            XXV Festiwalowi im. K. Jamroz, czerwiec/lipiec, Sanatorium Marconi, Busko-Zdrój

          VI-Artyści Buska-Zdroju w Kręgu Galerii Zielona w Jędrzejowie, lipiec/sierpień,

            Muzeum im. Przypkowskich, Jędrzejów

         XXVII Ogólnopolski Plener Malarski Ożarów’19, wystawa poplenerowa, A CRH Company Cement, Ożarów

          Wystawa ze zbiorów Ośrodka Kultury Leśnej, Galeria Powozownia, sierpień, Ośrodek Kultury Leśnej Gołuchów

         – Inspiracje leśne V, wystawa poplenerowa V Międzynarodowego Pleneru Artystycznego, sierpień/wrzesień,

            Muzeum Leśnictwa Powozownia, Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów

         – KONSTELACJE POZA HORYZONT, wystawa konkursowa, październik/listopad, Galeria ZPAP, Toruń

         International Artistic Linen Cloth Biennal, wystawa konkursowa,listopad/grudzień, The Town Concert and    

            Ekshibition Hall, Gocseji Muzeum, Zalaegerszeg, Węgry

         WALDIN SPIRATION I-V Jahre Kooperation Gołuchów-Templin, listopad/styczeń, Galeria Nowego Ratusza,

           Templin, Niemcy

          KOLAŻ-ASAMBLAŻ IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny,wystawa konkursowa,listopad/grudzień,    

            BWA Galeria Sztuki Współczesnej, Olkusz

         – XII Międzynarodowe Biennale Współczesanej Tkaniny Artystycznej SILEZIANY’2019 – Miniatura Tkacka,

            Biuro Promocji Miasta Bytomia

         CZAS-RUCH-PRZESTRZEŃ, wystawa konkursowa, listopad/grudzień, Galeria ZPAP, Toruń

          14.MIĘDZYNARODOWY JESIENNY SALON SZTUKI, wystawa konkursowa, grudzień/styczeń,

            Galeria BWA Ostrowiecki Browar Sztuki, Ostrowiec Świętokrzyski

         Wystawa Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Świętokrzyskie Krajobrazy Solec-Zdrój’2019, PSEP,

            grudzień/styczeń, Dom Środowisk Twórczych Galeria Sztuki Współczesnej Oranżeria, Kielce

2020 Wystawa Pleneru Plastyczno-Fotograficznego Świętokrzyskie Krajobrazy Solec-Zdrój’2019, PSEP,  

            styczeń/luty, Galeria ArsLibris , Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie

         – KAPITAŁ SZTUKI – Suplement 2019  ZPAP, ZPAR, ZPAF, PSEP, styczeń/luty, BWA Galeria Sztuki, Kielce

          KAPITAŁ SZTUKI – Suplement 2019  ZPAP, ZPAR, luty/marzec, BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

          KAPITAŁ SZTUKI – Suplement 2019  PSEP, marzec/maj, BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         – Wystawa Pleneru Plastyczno-Fotograficznego Świętokrzyskie Krajobrazy Solec-Zdrój’2019, PSEP,

            marzec/maj, BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         – 10 z 10 – serdeczne pozdrowienia z Kielc, marzec/kwiecień, Galeria 9. Praga, Czechy

          PRZEDWIOŚNIE 43 interdyscyplinarny Konkurs Plastyki Województwa Świętokrzyskiego,

            wystawa konkursowa, czerwiec/sierpień, BWA Galeria Sztuki, Kielce

          Wystawa Pleneru Plastyczno-Fotograficznego Świętokrzyskie Krajobrazy Solec-Zdrój’2019, PSEP,

            czerwiec, Galeria Domu Kultury, Solec-Zdrój

         WIELKIE FORMATY 2020, Artyści Buska-Zdroju z kręgu Galerii Zielona, wystawa towarzysząca XXVI  

            Festiwalowi im. K. Jamroz, wrzesień BSCK, Busko-Zdrój

         II KONSTELACJE POZA HORYZONT, wystawa konkursowa, październik/listopad, Galeria ZPAP, Toruń

         KOLAŻ-ASAMBLAŻ V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, październik/listopad, Galeria Miejska, Olkusz

         Międzynarodowy Plener Artystyczny PSEP Świętokrzyskie Krajobrazy Kielce i okolice’2020,

           grudzień/styczeń, Dom Środowisk Twórczych Galeria Sztuki Współczesnej Oranżeria, Kielce

2021 Międzynarodowy Plener Artystyczny PSEP Świętokrzyskie Krajobrazy Kielce i okolice’2020, marzec/kwiecień,   

            BWA Galeria Sztuki Zielona, Busko-Zdrój

         – Międzynarodowy Plener Artystyczny PSEP Świętokrzyskie Krajobrazy Kielce i okolice’2020, maj,

            BWA Galeria Sztuki, Sandomierz

          PRZEDWIOŚNIE 44 interdyscyplinarny Konkurs Plastyki Województwa Świętokrzyskiego,

            wystawa konkursowa, czerwiec/lipiec, BWA Galeria Sztuki, Kielce

         – WIELKIE FORMATY 2021, Artyści Buska-Zdroju z kręgu Galerii Zielona, lipiec/sierpień, hol BSCK, Busko-Zdrój

         – Salon Nagrodzonych, wystawa konkursowa, sierpień/wrzesień, BWA Galeria Zielona, Busko-Zdrój

         – Artyści Buska w kręgu Galerii Zielona w ramach Dni Buska, wystawa plenerowa, 28/29.08.2021,

         – 15.MIĘDZYNARODOWY JESIENNY SALON SZTUKI, wystawa konkursowa, październik/listopad, BWA

            Galeria Sztuki, Ostrowiec Świętokrzyski

          Wystawa Okręgu Kieleckiego ZPAP – 110 lat ZPAP, październik/listopad, ZPAP Galeria Tycjan, Kielce

          Międzynarodowe Biennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej SILEZIANY’2021 październik,

           Galeria Na Poziomie, Bytom

         – VII-Artyści Buska-Zdroju w kręgu Galerii Zielona w Jędrzejowie, listopad/grudzień,

            Muzeum im. Przypkowskich, Jędrzejów

         – KOLAŻ-ASAMBLAŻ VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, wystawa konkursowa, grudzień, BWA Olkusz

         – PORÓWNANIA 30, wystawa konkursowa, BWA Galeria Sztuki, Sandomierz

         – Wystawa Pleneru Artystycznego Świętokrzyskie Krajobrazy Nagłowice’2021, grudzień/styczeń,

            Dom Środowisk Twórczych Galeria Sztuki Współczesnej Oranżeria, Kielce

2022 KAPITAŁ SZTUKI – Suplement 2020/2021, ZPAP, ZPAR, ZPAF, PSEP, styczeń, BWA Galeria Sztuki, Kielce

         KAPITAŁ SZTUKI – Suplement 2020/2021 ZPAP,  luty/marzec, Galeria Hol, BSCK, Busko-Zdrój

          PRZEDWIOŚNIE 45 interdyscyplinarny Konkurs Plastyki Województwa Świętokrzyskiego,

            wystawa konkursowa, czerwiec/lipiec, BWA Galeria Sztuki, Kielce

         – VII-Artyści Buska-Zdroju w kręgu Galerii Zielona, marzec/kwiecień, Galeria Hol BSCK, Busko-Zdrój

         – KAPITAŁ SZTUKI – Suplement 2020/2021 PSEP, kwiecień/maj, Galeria Antresola BSCK, Busko-Zdrój

          Wystawa Pleneru Artystycznego Świętokrzyskie Krajobrazy – Nagłowice 2021, kwiecień/maj, Galeria Hol BSCK

         – WIELKIE FORMATY 2022, Artyści Buska-Zdroju z kręgu Galerii Zielona, lipiec/sierpień, hol BSCK, Busko-Zdrój

        – Wystawa poplenerowa Świętokrzyskie Krajobrazy – Zabytkowa Architektura Busko-Zdrój 2022,

           wrzesień/październik, Galeria Hol BSCK, Busko-Zdrój

INNE DZIAŁANIA PLASTYCZNE

Sztuka tkania artystycznego – warsztaty plastyczne w latach 1995/2000 BSCK, Busko-Zdrój

Stawka większa niż szycie – udział w programie TV Xymeny Zaniewskiej, 04/05.1997

Kontrasty i Struktury – prezentacja-pokaz autorskiej kolekcji strojów artystycznych,

  11.12.1999 BWA Galeria Na piętrze, Kielce

Wykonanie sztandarów dla: Zarządu Oddziału ZNP w Busku-Zdroju, Rady Miejskiej w Busku-Zdroju,

  SP im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu,

I Międzynarodowy Plener Wikliny Artystycznej Rudnik n/Sanem – wykonanie z wikliny tkaniny-herbu dla  

  burmistrza miasta Rudnik n/Sanem, 04.2003

V Międzynarodowe Biennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej Dzieci i Młodzieżyprowadzenie warsztatów

   tkaniny artystycznej, Pracownie MDK Bytom, 26-27.09.2003

Dni Polskie w Brukseli w dniu akcesji Polski do Unii Europejskiejplenerowa prezentacja twórczości

  artystycznej na stoisku Regionu Świętokrzyskiego przed Parlamentem Europejskim, Bruksela (Belgia), 01.05.2004

Salone della Autonomic Locall EUROPAprezentacja-pokaz twórczości z zakresu wikliny i tkaniny artystycznej

   (zaproszenie ROT o/Świętokrzyski i Regione Abruzzo-Włochy), Rimini (Włochy), 23.06.2005

Plenerowa prezentacja prac: tkanina, wiklina, collage, obiekty, park zdrojowy przy sanatorium Marconi, jubileusz 170-lecia Uzdrowiska Busko-Zdrój, 3-4.06.2006

– Plenerowa prezentacja prac: collage, pastel, Święto Niezapominajki, Chmielnik, 18.05.2008

– Projekt PEJZAŻ GEOLOGICZNY – wykłady, wystawy, warsztaty plastyczne, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach, spotkanie autorskie z młodzieżą i pedagogami, otwarcie wystawy i prezentacja drogi twórczej, 21.09.2009

– Warsztaty: Tożsamość pomiędzy Sztuką a Kulturą. Kultura i sztuka jako język wyrażania tożsamości społecznej.

  Specchia, Włochy, 10-14.11.2009

Mini -Targi Sztuki, Galeria EchoDekorada, Kielce, 17-18.11.2012

Festiwal Wędrowania – Sztuka Ziemi, wystawa plenerowa, Wiączka-Kapkazy, Góry Świętokrzyskie, 15/16.08.2015

– Plenerowa prezentacja prac: tkanina, collage, pastel, z okazji 730 lat lokacji miasta Busko-Zdrój, 26/27.08.2017

– Jednodniowa wystawa Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego, Ożarów, Gospodarstwo Agroturystyczne Nowe, 06.07.2019

– Jednodniowa wystawa Międzynarodowego Pleneru Plastycznego PSEP, Restauracja Magnolia, Solec-Zdrój, 27.07.2019

– Weekendowa wystawa PSEP Świętokrzyskie Krajobrazy, Ośrodek Teatralno Edukacyjny OTE, Nagłowice, 08/09.05.2021

– Udział w licznych aukcjach charytatywnych

UDZIAŁ W WYSTAWACH FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ

1999 Ponidzie’98 luty/marzec, Galeria BSCK, Busko-Zdrój, Galeria D.K., Pińczów

2000 Ponidzie’99 luty, Galeria BSCK, Busko-Zdrój, Galeria D.K., Pińczów

2001 Ponidzie’2000 luty, Galeria BSCK,  Busko-Zdrój, Galeria D.K., Pińczów

2002 Ponidzie’2001 luty/marzec, Galeria BSCK, Busko-Zdrój, Galeria D.K., Pińczów

         U ŹRÓDEŁ wystawa poplenerowa, październik, Galeria BSCK, Busko-Zdrój

2003 Ponidzie’2002 styczeń/luty, Galeria BSCK, Busko-Zdrój, marzec, Muzeum Regionalne, Pińczów

2004W kolebce państwowości polskiej – Wiślica’2003wystawa poplenerowa,

           styczeń/luty, Galeria BSCK, Busko-Zdrój, luty/marzec, Muzeum Regionalne, Pińczów

         VII Przegląd Fotograficzny – Ponidzie’03luty/marzec, Galeria BSCK, Busko-Zdrój          

2005 VIII Przegląd Fotograficzny – Ponidzie’04 luty/marzec, Galeria BSCK, Busko-Zdrój,

            Galeria D.K., Pińczów

         – IX Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny-Ponidzie’05 grudzień/styczeń,

           Galeria BWA Zielona, Busko-Zdrój, Galeria D.K., Pińczów

2006 Foto – impresje z Ziemi Chmielnickiej wystawa poplenerowa, luty/marzec – Galeria BSCK

           Busko-Zdrój, Muzeum Regionalne Pińczów            

         – Gmina z przyszłością – Solec-Zdrój wystawa poplenerowa, październik/grudzień, Galeria BSCK, Busko-Zdrój,

            grudzień/styczeń, Muzeum Regionalne, Pińczów,

         – X Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny – Ponidzie’06 grudzień 2006/styczeń 2007, Galeria BWA Zielona,

            Busko-Zdrój, Galeria D.K., Pińczów

2007 XI Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’07 grudzień 2007/styczeń 2008, Galeria BWA Zielona,

            Busko-Zdrój,marzec’08 Galeria D.K., Pińczów

2008 Miasto królewskie Nowy Korczyn wystawa poplenerowa kwiecień/maj, Galeria U Źródeł, Galeria Antresola,

            BSCK, Busko-Zdrój, grudzień 2008/styczeń 2009, Muzeum Regionalne, Pińczów            

2009 XII Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’08 grudzień 2008/styczeń 2009, Galeria BWA Zielona,

            Galeria U Źródeł, BSCK, Busko-Zdrój, Galeria D.K., Pińczów  

2010 XIII Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’09 grudzień 2009/styczeń 2010, Galeria BWA Zielona,

            Busko-Zdrój

2011 XIV Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’2010,  grudzień 2010/styczeń 2011, Moja   prezentacja

           Galeria BWAZielona, Busko-Zdrój, Odkrywamy Ponidzie – Galeria U Źródeł, Busko-Zdrój portret miasta

           Galeria BSCK, Busko-Zdrój

         5. Międzynarodowy Salon Martwa Natura w Fotografii – Częstochowa’2011 wystawa konkursowa,

           wrzesień/październik, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa,

           Galeria BWA – ZPAF, Kielce, Galeria Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Galeria

           Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

         XV Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’2011, grudzień 2011/styczeń 2012, Moja prezentacja

           Galeria BWAZielona, Busko-Zdrój, Odkrywamy Ponidzie – Galeria U Źródeł, Busko-Zdrój portret miasta

           Galeria BSCK, Busko-Zdrój

2012 XVI Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’2012, grudzień 2012/styczeń 2013, Moja prezentacja

          Galeria BWAZielona, Busko-Zdrój, Odkrywamy Ponidzie, Piękno parków krajobrazowych Ponidzia,

           Ponidzie – Leśna impresja, Busko-Zdrój portret miasta – Galeria U Źródeł, BSCK, Busko-Zdrój

         – XVI Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’2012,marzec,Muzeum Regionalne, Pińczów

2013 XVII Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’2013, grudzień 2013/styczeń 2014, Moja prezentacja

           Galeria BWA Zielona, Busko-Zdrój, Odkrywamy Ponidzie, Piękno parków  krajobrazowych Ponidzia,

           BSCK Galeria U Źródeł, Busko-Zdrój

2014 XVII Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’2013 – Odkrywamy Ponidzie, luty/marzec,

           Muzeum Regionalne, Pińczów

         XVII Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’2013 – Moja prezentacja, luty/marzec,

           Galeria przy Areszcie Śledczym w Kielcach

          XVIII Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’2014 – Moja prezentacja, grudzień/styczeń,

           Galeria BWAZielona, Busko-Zdrój

2015 XIX Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’2015 – Moja prezentacja, grudzień/styczeń,

           Galeria BWAZielona, Busko-Zdrój

2016 XX Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’2016 – Moja prezentacja, grudzień/styczeń,

           Galeria BWAZielona, Busko-Zdrój

2017 XXI Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’2017 – Moja prezentacja, grudzień/styczeń,

           Galeria BWAZielona, Busko-Zdrój

2018 XXII Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’2018 – Moja prezentacja – Galeria BWAZielona,

           Odkrywamy Ponidzie – Galeria Antresola BSCK, grudzień/styczeń, Busko-Zdrój

2019 XXII Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’2018, marzec, Moja prezentacja – Galeria przy Areszcie

           Śledczym w Kielcach, Odkrywamy Ponidzie – Muzeum Regionalne, Pińczów

          XXIII Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’2019, Moja prezentacja, grudzień/styczeń,

           Galeria BWAZielona, Busko-Zdrój

2020 XXIII Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’2019, Moja prezentacja, luty/marzec,

            Muzeum im. Przypkowskich, Jędrzejów

         XXIV Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’2020, Moja prezentacja, grudzień/styczeń,

           Galeria BWAZielona, Busko-Zdrój, Odkrywamy Ponidzie, BSCK Galeria U Źródeł, Busko-Zdrój

2021 XXIV Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’2020,  Odkrywamy Ponidzie, luty/marzec,

           Muzeum Regionalne, Pińczów

        – XXIV Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’2020, Moja prezentacja, czerwiec/lipiec,

           Muzeum im. Przypkowskich, Jędrzejów

        – XXV Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’2021, Moja prezentacja, grudzień/styczeń, Klub

           Stradivarius BSCK Busko-Zdrój,

        XXV Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie’2021, Moja prezentacja, luty/marzec,

           Muzeum im. Przypkowskich, Jędrzejów

UDZIAŁ W PLENERACH

1. Zimowy Plener Malarski – BATORZ’97 (31.01 – 7.02.1997)

2. Plener Malarsko-Tkacki CHOBRZANY’97 (25.04 – 7.05.1997)

3. Plener Malarski – BARWY MOJEGO MIASTA, BSCK, Busko-Zdrój (sierpień 1997)

4. Ogólnopolski Plener Wikliniarsko-Tkacki SPLOTY’97, Batorz (15.08 – 28.08.1997)

5. Ogólnopolski Plener Wikliniarsko-Malarski, HARASIUKI’98 (21.06 – 1.07.1998)

6. Ogólnopolski Plener Wikliniarsko-Tkacki SPLOTY’98, Batorz (16.08 – 28.08.1998)

7. Ogólnopolski Plener Wikliniarsko-Rysunkowy, TARNOBRZEG’09 (25.06 – 7.07.1999)

8. Plener Malarski – MASŁÓW’99, ZPAP Mąchocice-Scholasteria (wrzesień 1999)

9. Ogólnopolski Plener – PRZESTRZENNE FORMY OGRODOWE Z WIKLINY, Poleskie Centrum Sztuki

    OST WIKLINA, Łódź (kwiecień/maj 2000)

10.III PLENER WIKLINIARSKI, Tarnobrzeg (26.06 – 7.07.2000)

11.Plener SPLOTY-WIKLINOWE OBIEKTY, Tarnobrzeg (3.08 – 11.08.2001)

12.Międzynarodowy Plener Wikliniarski WIKLINA W ARBORETUM, OST WIKLINA,

     Bolestraszyce k/ Przemyśla (18.05 – 30.05.2002)

13.Plener Fotograficzny U ŹRÓDEŁ, BSCK, Busko-Zdrój (maj 2002)

14.I Międzynarodowy Plener Wikliny Artystycznej, RUDNIK n/SANEM’03 (1.04 – 13.04.2003)

15.Plener Artystyczny, DK, Tarnobrzeg (4.08 – 13.08.2003)

16.Plener Malarski MOJE MIASTO I JA, BSCK, Busko-Zdrój (maj 2003)

17.Plener Fotograficzny W KOLEBCE PAŃSTWOWOŚCI POLSKIEJ, BSCK, Wiślica (jesień 2003)

18.Plener malarski ZROZUMIEĆ JESIEŃ, BSCK, Busko-Zdrój (jesień 2003)

19.Plener Wikliny Artystycznej, OST WIKLINA, Rudnik n/ Sanem (9.05 – 15.05.2005)

20.Plener Fotograficzny FOTO-IMPRESJE Z ZIEMI CHMIELNICKIEJ, BSCK, Chmielnik (jesień 2005)

21.V Międzynarodowy Plener Artystyczny WIKLINA W ARBORETUM, Bolestraszyce k/Przemyśla (2005)

22.Ogólnopolski Plener Malarski ŚWIĘTOKRZYSKIE KRAJOBRAZY – BUSKA STARÓWKA,

     PSEP, Busko-Zdrój (3.07 – 14.07.2006)

23.Plener Malarski PAŁACE I KRAJOBRAZY ZIEMI RUDNICKIEJ, PSEP, Racibórz (24.07 – 6.08.2006)

24.Plener Fotograficzny GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ, BSCK, Solec-Zdrój (jesień 2006)

25.Międzynarodowy Plener Malarsko-Fotograficzny ŚWIĘTOKRZYSKIE KRAJOBRAZY – BUSKIE PONIDZIE,

     PSEP, Busko-Zdrój (2.07 – 14.07.2007)

26.Plener Fotograficzny NOWY KORCZYN, BSCK (jesień 2007)

27.Plener Wikliny Artystycznej ŁOZOPLIETIENIE.SADOWO-PARKOWAJA ARCHITEKTURA, Instytut Krymskiego     

     Obserwatorium Astrofizycznego w Naucznij, OST WIKLINA, Krym, Ukraina (3.04 – 13.04.2008)

28.Międzynarodowy plener malarsko-fotograficzny KLIMONTÓW’08, PSEP (4.08 – 10.08.2008)

29.Plener malarski BARWY MOJEGO MIASTA, BSCK, Busko-Zdrój (lato’08)

30.Ogólnopolski Plener Malarski CZTERY PORY ROKU – LATO JELEŚNIA’09, PSEP (5.07 – 19.07.2009)

31.Plener – Chmielnik, PSEP (29.04 – 3.05.2011)

32.Międzynarodowy Plener Malarski ŚWIĘTOKRZYSKIE KRAJOBRAZY – SOLEC-ZDRÓJ, PSEP

     (23.07 – 30.07.2012)

33.Międzynarodowy Plener Artystyczny INSPIRACJE LEŚNE III, PSEP, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

     (9-23.08.2013)

34.Ogólnopolski Plener Malarski ŚWIĘTOKRZYSKIE KRAJOBRAZY – BUSKO-ZDRÓJ’2014, PSEP

     (14.07 – 26.07.2014)

35.Międzynarodowy Plener Artystyczny INSPIRACJE LEŚNE IV, PSEP, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie 

     (14.08 – 21.09.2016)

36.Plener stacjonarny ŚWIĘTOKRZYSKIE KRAJOBRAZY – MOJE OKOLICE 2016, PSEP (lato 2016)

37.Plener Malarski 730 LAT LOKACJI MIASTA, BSCK, PSEP, Busko-Zdrój (16.08 – 25.08.2017)

38.Międzynarodowy Plener Malarsko – Fotograficzny ŚWIĘTOKRZYSKIE KRAJOBRAZY –  BUSKO-ZDRÓJ’2018,  

     PSEP (3 – 14.08.2018)

39.XXVII OGÓLNOPOLSKI PLENER MALARSKI OŻARÓW’19, Nowe 35, Dom Kultury w Ożarowie

     (30.06 -7.07.2019)

40.Międzynarodowy Plener Plastyczny ŚWIĘTOKRZYSKIE KRAJOBRAZY – SOLEC-ZDRÓJ’19, PSEP

     (15.07-27.07.2019)

42.Międzynarodowy Plener Artystyczny INSPIRACJE LEŚNE V, PSEP, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

     (02.-11.08.2019)

43.Międzynarodowy Plener Artystyczny KIELCE I OKOLICE 2020, PSEP, (we własnym zakresie), lato 2020

44.Plener Artystyczny ŚWIĘTOKRZYSKIE KRAJOBRAZY – ZABYTKOWA ARCHITEKTURA –

     BUSKO-ZDRÓJ 2022, BSCK, Busko-Zdrój (12.09 – 24.09.2022)

PRACE W ZBIORACH:

BWA Kielce: „Legendy minionego świata II” tkanina, 1997 nr 1173, „Miraże” collage, 2003 nr 1206,  

  „Otwarte” collage, 2004  nr 1312,  „Mandala letniej nocy” collage, 2007 nr 1345, „Mandala słonecznego dnia”    

  collage, 2007  nr 1344, „Sylwester dla dwojga” tkanina autorska, 2009  nr 1389, „Znak pokoju II” collage,

  2010 nr 1487, „Przenikanie II” tkanina autorska, 230×100 cm, 2015

BWA Olkusz: „Znak pokoju” collage, 58×58 cm, 2007, „Mandala Smakosza ryb” collage, 40×50 cm, 2020,

  „Mandala Malarza nie pokojowego”, collage, 50×50, 2021

Centrum Wikliniarstwa Rudnik n/Sanem: „Anioł Gabriel” i „Diabeł Rokita” obiekty stojące wys. 185 cm,

   164 cm, „Rudnicka jesień” tkanina autorska,320×100 cm, 2004

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie: 2 prace collage-kwadraty 50×50 cm

Muzeum Rzemiosła w Krośnie „Kalendarza Majów ciąg dalszy: 1, 2, 3…” tkanina aut. 3x 57×57 cm, 2016,

  „12 Majowych miesięcy” tkanina aut. 60×50 cm, 2016, „Nie czas żałować róż – czerwone”, collage, 44×44 cm, 2022

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie: „Niepokoje” collage, 130×65 cm,  2004

– UMiG Rudnik n/Sanem ( „Herb Rudnika” tkanina)

„Wieża Sztuki” Galeria Autorska Arkadiusza Latosa: z cyklu „Barwy Natury”- „Pożegnanie” collage, 2012

Związek Polskich Artystów Plastyków o/Świętokrzyski: „Znak pokoju” collage,  2010

Związek Polskich Artystów Plastyków o/ Rzeszów: „Kartki z kalendarza – smutno mi, luty”,

  „Kartki z kalendarza – ach ten maj”, „Kartki z kalendarza – marcowa burza” collage, 3x 20×20 cm, 2016

Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Sztuki Nowoczesnej MNG – Pałac Opatów w Oliwie:

   „Priorytet 16 – Przesyłka z roku 2003” collage, 66x66x13 cm, 2017

– Buskie Samorządowe Centrum Kultury: „Kompozycja z winogronami” tkanina artystyczna, 1997

prace malarskie: UMiG Busko-Zdrój, DK Tarnobrzeg, BSCK Busko-Zdrój

zbiory prywatne: w Polsce, Anglii, Australii, Francji, Niemczech, Włoszech, USA, Kanadzie