Zapraszamy na wystawę Wiesława Smużnego pt. “XI. Heliotropy 888.lecia Torunia w 2121 roku “

Galeria ZPAP Toruń zaprasza na wystawę uprawy symbolicznej Wiesława Smużnego pod tytułem XI. Heliotropy 888.lecia Torunia w 2121 roku

Wernisaż wystawy odbędzie się w środę, 15 grudnia 2021 r. o godz. 18:18.


Z okazji 788. rocznicy nadania Toruniowi praw miejskich odbędzie się finisaż wystawy i rozpalenie 788. świateł – lat Torunia we wtorek, 28 grudnia 2021 roku o godz. 18:00.

Adres: Galeria ZPAP, Toruń, ul. Ducha św. 8

Wystawa czynna 15 – 28.12.2021 r. w dni powszednie, oprócz niedziel i świąt w godz. 12:00 – 17:00.

XI Heliotropy 888.lecia Torunia w 2121 roku

Futuro – temporalna instalacja symboliczna Heliotropów
osiemset-osiemdziesięcio-ośmio- lecia Torunia w 2121

roku w przestrzeni publicznej – w dorocznej uprawie szpaleru
słoneczników i nasturcji na 111. stanowiskach – powróciła
w 2021 roku na swe pierwotne, gniazdowe miejsce trawnika
przed Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu.

W artystycznej, postkonceptualnej koncepcji kształtowania
obyczaju plastycznego zrodzonej w Działaniu w Lucimiu
w 1979 roku i w praktycznej realizacji żywo-kwietnej uprawy
symbolicznej Heliotropów 888.lecia Torunia w 2121 roku
tegoroczna edycja dopełnia wykonanie około jednej dziesiątej
projektu zaplanowanego na 111 lat od 2011 do 2121 roku.

Heliotropy 888.lecia Torunia w 2121 roku przy powrocie na
trawnik przed Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”
w Toruniu w 2021 roku zostały zderzone z próbą ich
wyrugowania z macierzystego miejsca – obcymi dla całej
koncepcji – nasadzeniami różanych krzewów, które przesunęły
oś uprawy słoneczników i nasturcji w kierunku chodnika
i kolcami swymi kaleczyły kwiaty uprawy przez cały okres ich
życia i trwania pod CSW.

Tegoroczne XI Heliotropy 888.lecia Torunia w 2121 roku
podlegały – zmniejszającej się z roku na rok – dewastacji
słonecznikowych kwiatów i całych figur. Słoneczniki wyrwane
z korzeniami z ziemi i podrzucone pod billboard i murek przy
parkingu były przywracane na swoje stanowiska i stabilizowane
bambusowymi tyczkami. Słoneczniki ułamane i zagięte były
systematycznie naprawiane. Przy autorskim odstąpieniu od
zachowania plonów do przyszłego siewu i nagminnym,
niekontrolowanym ścinaniu i zrywaniu głów słoneczników
z tarczami nasion przez nieznanych sprawców, zachowało się
kilka całych figur z głowami, zwycięsko brylujących pośród
całego szpaleru suszy słoneczników na wystawie. Wiesław Smużny