Informacja o składkach członkowskich XII 2021

Drodzy Koledzy i Koleżanki,
W związku ze zbliżającym się końcem roku przypominamy o opłaceniu składki członkowskiej.
Wysokość składki miesięcznej: 8
Wysokość składki za cały rok: 96
Roczna składka za rok 2021 to 82 zł (do 7 lipca włącznie wynosiła 6 zł, po tym okresie 8 zł).
Członków, którzy osiągnęli wiek emerytalny obowiązuje składka w wysokości 50%.

Wpłaty prosimy kierować na nasz rachunek bankowy
Nr: 50 1140 2004 0000 3302 8006 4894

Dziękujemy za wszystkie wpłaty.