Zapraszamy artystki i artystów do udziału w Salonie Wiosennym!

ZPAP Okręg Toruński

Prace plastyczne na Salon Wiosenny

mogą zgłaszać osoby pełnoletnie: absolwenci kierunków artystycznych szkół wyższych, absolwenci liceów plastycznych, studenci kierunków artystycznych ostatnich lat oraz inne osoby aktywnie uprawiające twórczość artystyczną.

Uczestnik dokonuje zgłoszenia pracy konkursowej do udziału w Salonie wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie Organizatorom na adres: zpap@e.opole.pl

  1. Wypełnionej i zeskanowanej karty zgłoszenia stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu (format: JPG, PNG),
  2. cyfrowej reprodukcji pracy konkursowej zapisanej w formie plików JPG (szer. minimalna 1024 piksele, przestrzeń barw RGB, wielkość maksymalna pliku 10 MB). Reprodukcja musi być opisana w nazwie pliku: nazwisko Uczestnika, tytuł, format, technika, data powstania.

Kartę zgłoszenia wraz z reprodukcją cyfrową pracy konkursowej należy przesłać w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r.

Wystawa zakwalifikowanych na Salon prac konkursowych odbędzie się w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu oraz w Galerii Pierwsze Piętro ZPAP w Opolu w terminie od 29 maja do 23 czerwca 2021 r., zaś wernisaż wystawy planuje się na dzień 28 maja 2021 r.

Regulamin oraz karta zgłoszenia: