Bielska Jesień 2021 – zgłoszenia do końca marca!

45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021
Nadsyłanie zgłoszeń do 31 marca 2021 roku

Galeria Bielska BWA zaprasza artystów do udziału w 45. edycji Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021. Zgłoszenia online przyjmowane są do 31 marca 2021 roku.


Przed nami kolejna, 45. edycja Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 pod honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, do udziału w której Galeria Bielska BWA zaprasza polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą.

Do konkursu mogą przystąpić absolwenci wyższych szkół artystycznych, a także malarze i malarki nieposiadający dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujący się aktywnością i dorobkiem twórczym.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się wyłącznie w formie online do 31 marca 2021 roku. Do konkursu należy zgłosić trzy prace w dowolnej technice malarskiej, powstałe w latach 2019–2021. Format prac jest dowolny, z zastrzeżeniem, iż krótszy bok każdej pracy nie może przekraczać 200 cm.

Przewidywana pula nagród i wyróżnień – ponad 70.000 zł.

Szczegóły udziału w konkursie zostały zawarte w Regulaminie 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 >https://bielskajesien.pl/index.php/regulamin

Lista artystów uczestniczących w wystawie pokonkursowej zostanie ogłoszona na stronie internetowej Galerii oraz na stronie Bielskiej Jesieni do 20 września 2021 roku.
Termin wystawy finałowej: 12 listopada – 31 grudnia 2021 roku
Ogłoszenie wyników konkursu: 12 listopada 2021 roku
Kuratorka biennale: Grażyna Cybulska

Galeria wirtualna:
Zdjęcia wszystkich prac zgłoszonych do konkursu utworzą Galerię wirtualną, która zostanie udostępniona internautom od 1 czerwca 2021 roku, dając możliwość oglądania obrazów online oraz głosowania na najciekawszą artystkę / artystę biennale.

Galeria wirtualna oraz pozostałe, na bieżąco aktualizowane informacje dotyczące biennale, są zamieszczane na stronie Bielskiej Jesieni: https://bielskajesien.pl/