Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ogłasza program własny pod nazwą „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”.
Program finansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Podstawowe informacje
Celem programu jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce poprzez usytuowanie w niej większej liczby dzieł o wysokim poziomie rzeźbiarskim oraz próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk wyboru dzieł.
W roku 2021 planowane jest wydatkowanie 1,5 mln zł na inwestycje w zakresie realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej. Działania możliwe do dofinansowania to: realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwacja istniejących dzieł, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia w przestrzeni publicznej – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.
Uprawnionymi wnioskodawcami są:
·        
samorządowe instytucje kultury (muzea i inne instytucje kultury, posiadające kolekcje / zbiory rzeźby nowoczesnej i współczesnej) niebędące współprowadzonymi przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
·        
jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną.
Termin składania wniosków
31 marca 2021 roku.
Kontakt:
e-mail: program-rzezba21@rzezba-oronsko.pl
Link:
https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-wspolprowadzone