Wernisaż wystawy pokonkursowej pn. II Konstelacje – Poza Horyzont

Wystawa czynna: 8.10-22.11.2020
Wernisaż: 8.10.2020, godzina 18:00
Galeria ZPAP, ul. Ducha Św.8/ Toruń

8.10.2020 w Galerii ZPAP odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej: “II Konstelacje – Poza Horyzont”. Wręczone zostały Nagrody Prezydenta Miasta Torunia oraz 4 wyróżnienia.

  1. I Nagroda Prezydenta Miasta Torunia – Małgorzata Oleszkiewicz;
  2. II Nagroda Prezydenta Miasta Torunia – Paweł Łyjak;
  3. III Nagroda Prezydenta Miasta Torunia – Jerzy Kędzierski

     Uzasadnienie jury ogólnopolskiej wystawy II Konstelacje – Poza Horyzont (fragment, całość do pobrania w pliku poniżej)

Pierwszą Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia przyznano Pani Małgorzacie Oleszkiewicz z Gdańska za wieloaspektową realizację pt. „NIE-POKOJE”, doceniając podjęcie architektonicznej wizualizacji w odpowiedzi na niepokoje dotykające każdego współczesnego człowieka oraz za walory artystyczne przedstawionego dzieła.

Drugą Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia przyznano Panu Pawłowi Łyjakowi z Warszawy za obraz pt. „Poza horyzont”, doceniając  wartości linearno – malarskie obrazu oraz chęć symbolicznego wejrzenia w naturę człowieka.

Trzecią Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia przyznano Panu Jerzemu Kędzierskiemu z Ciechocinka za obraz pt. „Obserwatorium Kendlerna”, doceniając wartości malarskie dzieła oraz metafizyczną przenośnię poprzez zastosowanie głębi czerni  i wyrafinowanych czerwieni.

Jury przyznało cztery Wyróżnienia Honorowe dla:

Pana Michała Nowaka z Warszawy za obraz pt. „Spotkanie”, doceniają wartości warsztatu artystycznego, szczególnie za próbę realistycznego ujęciu tematu z użyciem wyrafinowanej techniki malarskiej.

Pani Zofii Waleszczyk z Poznania za rysunek pt. „Zbiory”, doceniając wartości linearne oraz prostotę formy z zastosowaniem elementów z życia potocznego w  sferycznym założeniu dzieła.

Pani Anny Osadnik z Tarnowskich Gór za dokumentację wideo realizacji przestrzennej pt. „Skupiona Sfera 19.003/350+ / proces przemian – 2020”, doceniając artystyczny rozmach oraz prostotę formy w  sferycznym założeniu dzieła.

Pana Pawła Wołczańskiego z Krosna za obraz pt. „Lascaux 12”, doceniając wartości malarskie i próbę korespondencji artystycznej z prehistorycznymi malowidłami naskalnymi.

Protokół z posiedzenia Jury Ogólnopolskiego Konkursu Konstelacje-Poza Horyzont, Okręg Toruński ZPAP, 2020:

Dofinansowano ze środków Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Gminy Miasta Toruń

I Nagroda Prezydenta Miasta Torunia
Małgorzata Oleszkiewicz

I Nagroda Prezydenta Miasta Torunia
Małgorzata Oleszkiewicz


II Nagroda Prezydenta Miasta Torunia
Paweł Łyjak


III Nagroda Prezydenta Miasta Torunia
Jerzy KędzierskiWyróżnienia Honorowe dla
Michała Nowaka


Wyróżnienia Honorowe dla
Zofii Waleszczyk


Wyróżnienia Honorowe dla
Anny Osadnik


Wyróżnienia Honorowe dla
Pawła Wołczańskiego


Poniżej prace wchodzące w instalację zdobywczyni I Nagrody Prezydenta Miasta Torunia Pani Małgorzaty Oleszkiewicz.Dofinansowano ze środków Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Gminy Miasta Toruń

Konstelacje – komunikat