Konstelacje – komunikat

Dziękujemy za zgłoszenia na konkurs “Kostelacje – Poza Horyzont”.

Skład jury:

Filip Dowjat, Warszawa

Patryk Różycki, Gdańsk

Katarzyna Rumińska, kurator wystawy

Marian Stępak, kurato r wystawyKażdy z uczestników Konkursu otrzyma imienną informację na wskazany adres e-mail o wyniku wstępnej selekcji Jury do dnia 15.09.2020 roku.

Jednocześnie przypominamy, że ze względu na sytuację losową wernisaż odbędzie się w późniejszym terminie,
tj. w czwartek, 8.10.2020.