IV Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Na konkurs przyjmowane będą prace w dowolnej technice malarskiej niedające się powielić jako oryginały, wykonane w latach 2018-2020 (niezgłaszane do edycji konkursu w 2018 roku), uprzednio nienagradzane i nieeksponowane na innych wystawach pokonkursowych i będące własnością autora.

TERMINY
Nadesłanie zdjęć do 15 marca 2020 r. na adres:
Okręg Bydgoski ZPAP, Plac Wolności 7, 85-004 Bydgoszcz lub na adres e-mail: konkurs.bdg2020@op.pl wraz z dowodem wpłaty (70 zł).

NAGRODY

I – 15.000 zł  
II – 8000 zł  
III – 5000 zł

Nagroda Muzeum Okręgowego
im. Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy
w postaci zakupu muzealnego.

Nagroda Prezesa ZPAP o/Bydgoszcz 
w postaci wystawy indywidualnej
w Galerii Wspólnej 
w Bydgoszczy

Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego
ZPAP Bydgoszcz
www.galeriabwa.bydgoszcz.pl

Więcej na:
https://www.instagram.com/zpap_bydgoszcz/