W Galerii Rektorat w Zielonej Górze Marian Stępak prezentuje prace z ostatnich kilku lat. Spora ich część pochodzi z 2018 roku, jednak trzon pokazu tworzą realizacje z tego roku. Tytuł ekspozycji wziął się głównie z tego, iż w swojej sztuce wykorzystuję sporo różnych rzeczy, ale także napotykanych zjawisk, jednak są to wyrywki z tego co napotykam, zauważam, notuję. Dlatego są to fragmenty z różnych innych sytuacji, stąd też – „między innymi……”

Trzon wystawy stanowią obiekty przestrzenne z cyklu „Kolumny”. Pierwszą próbą zmierzenia się z tym problemem była wystawa poświęcona pamięci Jana Berdyszaka w Galerii  Wozownia w Toruniu w 2015 roku. Wówczas artysta wykorzystał trzy słupy i obandażował je ubraniami. Rozbudowaniem tego typu koncepcji stała się w tym samym roku instalacja w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku. Tam zagospodarowane zostały wszystkie słupy w sali ekspozycyjnej. W Galerii Rektorat w Zielonej Górze jest również sprzyjająca sytuacja, dlatego Stępak powrócił do takiego motywu ekspresji. Ponadto, na wystawie znajdują się realizacje z ostatniego, rozbudowanego cyklu pt. „Corporis”, w który wchodzą przestrzenne obiekty. Budowane są one z ubrań, które zwykle najbliższe są naszemu ciału. Na wystawie znalazły się także najnowsze prace z obszernego cyklu pt. „Skarpetki”. Jest on jednym z najbardziej reprezentatywnych, rozpoznawalnych i przyporządkowanym dla aktywności twórczej Mariana Stępaka. Wystawa w Galerii Rektorat jest czwartą z cyklu na przełom lat 2018/2019. Pierwszą z nich była największa ekspozycja prac artysty, która miała miejsce  w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu w listopadzie 2018 roku. Druga, w Galerii XX1 w Warszawie na początku 2019 roku, a trzecia w marcu w Galerii Wieża Ciśnień w Koninie.  Wszystkie dotychczasowe trzy pokazy różniły się od siebie, a uzależnione to było od przestrzeni wystawienniczych.

Galeria Rektorat, Zielona Góra, 31.05-23.06.2019

Wystawa zrealizowana dzięki wsparciu ze Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego