Klara Stolp

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Studium Nauczycielskiego w Warszawie. Zadebiutowała  w 1975 r. wystawą indywidualną w Grudziądzu i do tej pory bardzo aktywnie uczestniczy w działaniach artystycznych jak: plenery międzynarodowe, ogólnopolskie, wystawy i inne spotkania twórcze.
Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, pastele, akwarelę. Ilustruje tomiki poetyckie oraz prozę. Lubi  współpracować z ludźmi, którzy widzą świat poprzez wrażliwość artystyczną oraz wnoszą do jej  życia coś interesującego. Prowadzi Plastyczną Pracownię Autorską.
Należy do Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej w Warszawie (1991) oraz Związku Polskich Artystów Plastyków (1998).
Swoje prace prezentowała na wielu wystawach w kraju i poza jego granicami (Szwecja, Czechy, Słowacja, Węgry, Belgia, Rosja, Litwa, Niemcy i Stany Zjednoczone). Otrzymała również liczne nagrody w konkursach krajowych i międzynarodowych.

http://www.klarastolp.com.pl/