Ogłaszamy otwarty konkurs na zaprojektowanie logo promującego Rok Conrada w Polsce, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczone do celów promocyjnych i informacyjnych wszystkich wydarzeń i inicjatyw związanych z obchodami.
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby specjalizujące się w projektowaniu znaków graficznych ze szczególnym uwzględnieniem studentów i absolwentów wyższych uczelni kierunków: plastycznych, projektowania graficznego i wzornictwa.