Fotorelacja z prezentacji prac przed Regionalną Komisją Kwalifikacyjną ZPAP, zgłoszonych przez osoby ubiegające się o członkostwo w Związku.