Anna Barbarowicz zaprasza na otwarcie wystawy

19 września 2023 w Galerii ZPAP “Na piętrze”

przy ul. Ducha Św. 8/10/12 o godz. 17.00

Wystawa będzie trwała od 19 września do 15 października 2023 r. w godzinach od 10.00 do 17.00

Zrealizowano w ramach Stypendium Miasta Torunia w Dziedzinie Kultury

Anna Barbarowicz ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku w
pracowni malarstwa prof. Rajmunda Pietkiewicza oraz pracowni tkaniny prof. Józefy Wnuk.


Brała udział w około 36 wystawach zbiorowych oraz jest autorką 9 wystaw indywidualnych.
Była dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Sztuki oraz w tym roku stypendystką Miasta
Torunia w dziedzinie kultury.


„W moim życiu artystycznym zajmowałam się różnym materiami plastycznymi: malarstwem
inspirującym się pejzażem, tkaniną artystyczną, gdzie dominowała faktura oraz kolor oraz
biżuterią artystyczną.

Obecna wystawa powstała poprzez kontakt z makrokosmosem, który w swojej
nieskończoności, na tle czerni świeci niezwykłymi spektaklami kolorystycznymi, za którymi
stoją trudne do ogarnięcia procesy fizykochemiczne, przekładające na obraz widzialny
różnego rodzaju promieniowania.


Odkrycie Kopernika dotyczące ogólnych zasad poruszania się układu słonecznego, jakże
rewolucyjne w czasach jemu współczesnych a następnie coraz większe przybliżanie
nieskończoności dzięki zdobyczom techniki, odkrycia naukowców z tym związane były , są i
będą inspiracją dla wielu artystów.

Jedynym zachowaniem właściwym człowieka wobec tego fenomenu nieskończoności
jest POKORA”.

Anna Barbarowicz
Toruń 2023 r.