Ze smutkiem zawiadamiamy, że odszedł Tadeusz Maciej Porębski

Toruński artysta rzeźbiarz, autor Piernikarki, pomnika generał prof. Elżbiety Zawackiej czy rzeźby Świętej Rodziny.

Jako wieloletni członek ZPAP, członek zarządu,  skarbnik dwóch ostatnich kadencji był inicjatorem wielu naszych wystaw i spotkań twórczych. 

Tadeusz był wyjątkowym kolegą i przyjacielem wielu z nas. Człowiekiem bardzo ciepłym, o niespotykanym poczuciu humoru. Będzie nam Go bardzo brakowało…

Żródło: https://nowosci.com.pl/tadeusz-porebski-i-projekt-pomnika-gen-zawackiej/ga/10901057/zd/20923841
Toruń. Piernikarka. Rzeźba Tadeusza Porębskiego z 2011 r. Fot. Jerzy S. Majewski