WYSTAWA DOROTY ŚWIDZIŃSKIEJ – “CZYSTE”

Wernisaż 25 marca godzina 17:00
25.03-20.04.2022

Galeria ZPAP, ul. Ducha Św. 8, Toruń

CZYSTE
Wiek sędziwy to szczególny okres w życiu człowieka. Świat szeroki, wielowątkowy, nieograniczony zawęża się powoli lecz nieodwracalnie do niezbędnego minimum. Tak w postrzeganiu i rozumieniu własnego otoczenia jak i swojego terytorium. Przychodzi moment, kiedy stary człowiek przestaje interesować się światem. Opuszczająca go energia musi jeszcze wystarczyć do utrzymania podstawowych czynności pozwalających mu trwać nadal. To czas, w którym najważniejszą rzeczą w życiu człowieka staje się samo życie. Słabnące zmysły zawodzą. Babcia już nas nie rozumie, nie słyszy co do niej mówimy. Patrzy, lecz nie poznaje. W jej oczach coraz częściej pojawia się lęk. Zaczyna bać się najbliższych. Zdajemy sobie sprawę, że nie może już zostać sama.
To czas, w którym pojęcie ludzkiej godności nabiera szczególnego znaczenia.
Głównym obszarem moich zainteresowań twórczych jest schyłek życia kobiety, czas jej biologicznego i emocjonalnego wygasania, przygotowywania się jednostki ludzkiej do odchodzenia. Szczególnie zajmuje mnie m1eJsce kobiety sędziwej we współczesnym społeczeństwie oraz to, jakie pełni w nim funkcje. W swojej pracy artystycznej wypowiadam się za pomocą realizacji multimedialnych, sztuki akcji oraz malarstwa.
Wystawa Czyste jest częścią projektu w procesie, zapoczątkowanego w 201 O r. w Galerii nad Wisłą w Toruniu.

Dorota Świdzińska