Odeszła Maria Pokorska

Ze smutkiem zawiadamiamy, że odeszła artystka grafik Maria Pokorska.

W tej chwili nie znamy jeszcze daty i miejsca pogrzebu, będziemy informować.

Maria Pokorska (ur. 1931) Ukończyła Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w 1955 roku. Dyplom w zakresie grafiki. Profesor UMK w Toruniu. Członkini „Grupy Toruńskiej”. W latach 50 – tych została zatrudniona w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.W 1992 r. przeszła na emeryturę. Twórczość w zakresie grafiki, malarstwa i rysunku o tematyce związanej z człowiekiem i przyroda. Prace w zbiorach prywatnych kolekcjonerów krajowych i zagranicznych. 25 wystaw indywidualnych,m.in.: Toruń, Olsztyn, Warszawa, Słupsk, Łódź, Koszalin, Gniezno, Sosnowiec, Częstochowa, Płock, Legnica, Kielce, Włocławek, Grudziądz. Brała dział w ok. 40. ogólnopolskich wystawach grafiki artystycznej i w około 40. wystawach za granicą w ramach prezentacji Sztuki Polskiej, m. in.: Węgry, Francja 4 x, Kuba, Meksyk, Wenezuela, Dania, Italia, Urugwaj, Nigeria, NRD 3 x, Czechosłowacja, Szwecja 3 x, Finlandia, Austria, RFN 3 x, Jugosławia, Rosja 3 x. Często nagradzana i wyróżniana, (m. in.): wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Grafikę o Tematyce Religijnej – PAX (1972), nagroda fundowana i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie pod hasłem „Człowiek” (1975), III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Malarstwo i Grafikę w 600-lecie Obrazu Czarnej Madonny (1982), wyróżnienie i dyplom honorowy na Ogólnopolskiej Wystawie pod hasłem „Erotyk” (1985). Jej prace znajdują się w zbiorach krajowych i zagranicznych.
(źródło: http://www.galeria-forum.umk.pl/maria-pokorska/)

http://www.galeria-forum.umk.pl/maria-pokorska/