MIĘDZYNARODOWY JESIENNY SALON SZTUKI – konkurs

Zaproszenia do udziału w 15. Międzynarodowym Jesiennym Salonie Sztuki, organizowanym przez Galerię BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim.

“Galeria Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2021 roku organizuje 15. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki. Zostanie on zaprezentowany w zrewitalizowanej, okazałej przestrzeni wystawienniczej Galerii BWA, liczącej 461 m2. Konkurs jest przeglądem najciekawszych postaw twórczych artystów z Polski i zagranicy. Stwarza komparatystyczną możliwość usytuowania naszych dokonań w zakresie sztuk wizualnych w szerszym kontekście sztuki europejskiej. Warunki konkursu określone w regulaminie są gwarancją wysokiego poziomu artystycznego wystawy pokonkursowej. Zachęcamy Państwa do aktywnego w nim udziału. Przesyłając niniejsze zaproszenie, jesteśmy przekonani,
że zechcą Państwo wziąć udział w 15. Międzynarodowym Jesiennym Salonie Sztuki. Organizatorzy”.                                                                                                                                                                                                                              

TERMINY Do 31 lipca 2021 – nadsyłanie dokumentacji