Dzieła Annale ZPAP Toruń 2020/2021

Zgłoszenia w wersji elektronicznej do 18 czerwca na specjalnie stworzony adres:
annalezpaptorun@spoko.pl

Wszystkich członków naszego Okręgu, zapraszamy do udziału w dorocznej wystawie “Dzieła Annale ZPAP Toruń 2020/21”.

Poniżej regulamin:

Zarząd Okręgu Toruńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Gmina Miasta Toruń

organizują doroczną wystawę przeglądową twórczości członków ZPAP

Dzieła Annale ZPAP Toruń 2020/2021

I. Cele i założenia wystawy:

 1. Kontynuacja ponad czterdziestoletniej tradycji dorocznej wystawy dorobku twórczego członków Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego.
 2. Aktywizacja powszechności uczestnictwa członków Związku w życiu artystycznym i kulturotwórczym Miasta oraz lokalnych środowisk artystycznych województwa.
 3. Ekspozycja i dokumentacja różnorodności oraz indywidualności uprawianych i obsługiwanych idei i wartości kultury plastycznej.
 4. Oddziaływanie na instytucje mecenatu publicznego i osoby prywatne oraz szeroką publiczność dla większego zainteresowania twórczością artystyczną środowiska ZPAP oraz kształtowanie zaangażowanych odbiorców sztuki.

II. Warunki uczestnictwa:

 1. W wystawie uczestniczą członkowie ZPAP Toruń prezentując swoje dzieła powstałe po ostatnim Dzieła Annale ZPAP Toruń 2019/2020.
 2. Dzieła i działania artystyczne tworzą na wystawie obraz aktualnej twórczości środowiska i reprezentują wszystkie, indywidualnie uprawiane dyscypliny artystyczne i konserwatorskie w oryginale i dokumentacji.
 3. Zgodnie z wieloletnią tradycją Dzieł Roku i Annale ZPAP Toruń dział „Aktualia sztuki” obejmuje wszystkie uprawiane dyscypliny: rysunek, rzeźbę, malarstwo, grafikę, fotografię, projektowanie graficzne, design, intermedia, multimedia, obiekty, instalacje, makiety, projekty, koncepcje, performance.
  W dziale „Konserwacja i restauracja dzieł sztuki” zostają wyeksponowane dostępne oryginały i dokumentacja konserwacji dzieł sztuki dawnej i współczesnej z malarstwa, rzeźby, papieru i skóry, kamienia oraz materiałów i technik XX i XXI wieku.
 4. Każdy autor składa od jednej do trzech prac w uprawianych kategoriach i dyscyplinach, wymienionych w pkt. 3.
  Jeżeli autor zdecyduje się na zaprezentowanie np. trzech dyptyków lub tryptyków, to z uwagi na ograniczenie możliwości ekspozycyjnych, każde z tak zaproponowanych dzieł nie może przekraczać wielkości (jako dyptyk, tryptyk lub inna forma zwielokrotnienia elementów dzieła) dwóch metrów kwadratowych powierzchni.
 5. Każdy z autorów dołącza w swoim mailu zgłoszeniowym, oprócz wymogów z punktu powyżej, informację o dziele, tj. co najmniej jego tytuł, technikę i wymiary oraz krótką informację o sobie do 500 znaków ze spacjami.
 6. Każda z prac powinna być przygotowana do bezpośredniej ekspozycji (zwłaszcza w przypadku malarstwa, rysunku, grafiki) posiadać zawieszki oraz metryczkę identyfikacyjną. W odniesieniu do realizacji cyfrowych artysta musi dostarczyć również sprzęt do jej odtworzenia ze względu na ich brak w siedzibie ZPAP.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania i publikowania prac w środkach masowego przekazu, mediach elektronicznych oraz wykonania dokumentacji w formie katalogu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn technicznych.
 9. Bezpośrednio po zakończeniu wystawy pokonkursowej Dzieła Annale ZPAP Toruń 2020/2021można będzie odebrać prace. W przypadku braku odbioru pracy w terminie 3 miesięcy od zakończenia wystawy pokonkursowej, praca przechodzi na własność organizatora (Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego).

III. Adresy i terminy

 1. W związku z obecnie zaistniałą sytuacją stanu pandemii prosi się o
  nadsyłanie prac w wersji elektronicznej do 18 czerwca 2021 roku na
  specjalnie stworzony adres mailowy: annalezpaptorun@spoko.pl

Wszystkie nadesłane pliki muszą posiadać informcję o tytule
pracy oraz musi być przesłana co najmniej jedna
reprodukcja dzieła o jakości 300 dpi lub wyższej w formacie
JPG,TIFF lub PDF w najlepszy sposób przedstawiająca dzieło.
Ponadto, jeżeli autor zgłasza dzieło przestrzenne,
prosi się o przesłanie dodatkowych zdjęć poglądowych w ilości
od 3 do 5, które mogą być niższej rozdzielczej jakość. Wszystkie
materiały przesłane przez autorów dzieł zostaną przedstawione
do oceny jury, które obradować będzie zdalnie najpóźniej
do dnia 19 czerwca 2021 roku.

 1. Prace zgłoszone na wystawę należy składać w Galerii ZPAP –
  Toruń przy ul. Ducha św. 8, tel. 56 6222606 od poniedziałku do
  środy 21-23 czerwca 2021 roku w godzinach pracy Biura OT ZPAP, tj.
  9:00 – 15:00.
 2. W związku z aktualnym stanem pandemii i koniecznością zachowania
  szczególnych środków ostrożności prace przeznaczone na wystawę
  mogą być sygnowane imieniem i nazwiskiem autora.
 3. Posiedzenie jury odbędzie się najpóźniej do dnia 19 czerwca2021 roku,
  zgodnie z pkt.1 tego rozdziału.
 4. Zakłada się przyznanie nagród Dzieła Annale ZPAP Toruń 2019/20 w
  dyscyplinach: malarstwo, grafika (projektowanie graficzne,
  design projekty), rzeźba (obiekty, instalacje, makiety), rysunek,
  fotografia, konserwacja dzieł sztuki oraz intermedia, multimedia,
  performance. Profesjonalne jury ma prawo przyznać nagrody według
  swego uznania.
 5. Wernisaż wystawy odbędzie się 25 czerwca 2021 roku w Galerii ZPAP
  przy ul. Ducha Św.8 o godz. 17:00. W wyniku zaistniałej sytuacji
  zagrożenia epidemicznego oficjalna uroczystość otwarcia wystawy
  może być odwołana lub też może być podjęta decyzja o
  zorganizowaniu finisażu wystawy. Także, w wyniku zaistnienia takiej
  sytuacji, możliwość obejrzenia wystawy będzie ustalana zgodne z
  aktualnie obowiązującymi rządowymi restrykcjami.
  Wystawa Dzieła Annale ZPAP Toruń 2020/2021 czynna będzie do
  23 lipca 2021 r. od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 –14:30.

IV. Nagrody:

Z uwagi na brak gwarancji (stan na 20 kwietnia 2021 r.)
Finansowego wsparcia w organizację wystawy Gminy Miasta Toruń
obecnie nie ma pewności o nagrodach finansowych, które mogą być
tylko honorowe. Podobnie jest z wydaniem katalogu Dzieła Annale
ZPAP Toruń 2020/2021, który od wielu lat jest corocznie
opublikowany i jest zarazem promocyjną nagrodą dla uczestników i
organizatorów Wystawy oraz całego środowiska toruńskiego ZPAP.
Zarząd Okręgu Toruńskiego ZPAP dołoży wszelkich starań o
uzyskanie środków finansowych na nagrody, honorariów dla jurorów
oraz na skład i druk katalogu.

Zarząd Okręgu Toruńskiego Prezes Okręgu Toruńskiego
ZPAP ZPAP

Katarzyna Wesołowska – Karasiewicz