ŻEGNAMY NASZĄ KOLEŻANKĘ ŚP. ELŻBIETĘ JOHN-JÓZEFOWICZ

członka ZPAP Okręgu Toruńskiego od 1998 roku.
Rodzinie i przyjaciołom składamy kondolencje.

Zarząd Okręgu Toruńskiego ZPAP