ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ

Podsumowanie Ogólnopolskiego konkursu malarskiego skierowanego do kobiet – artystek profesjonalnych oraz wystawy pokonkursowej „ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ” autorstwa kuratorek wystawy Katarzyny Wendland i Alicji Wieczorek.

Katarzyna Wendland:
Fundacja Pinata działa od 2016 roku – w tym czasie udało się nam zorganizować konkursy, wiele warsztatów, wystaw i plenerów. Nigdy wcześniej nie organizowałyśmy konkursu skierowanego tylko do kobiet, stąd w 2019 roku zrodził się nam w głowach pomysł, by nadrobić ten brak. Dzięki wsparciu
Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS oraz Województwu Kujawsko-Pomorskiemu Ogólnopolski konkurs malarski skierowany do kobiet ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ mógł dojść do skutku.

Projekt był pisany w czasach przedpandemicznych i zakładał, że uczestniczki będą nadsyłać reprodukcje swoich prac drogą internetową od 15 maja do 15 września 2020 roku, następnie trzyosobowe jury wybierze prace nagrodzone, wyróżnione oraz wystawione na ekspozycji w Galerii Związku Artystów Plastyków w Toruniu przy ul. Ducha Św. 8 Zwieńczeniem konkursu miał być uroczysty wernisaż z uczestniczkami wyselekcjonowanych obrazów oraz ich ekspozycja. Niestety pandemia pokrzyżowała te plany i wernisaż musiał odbyć się jedynie on-line. Mimo tych – niesprzyjających momentami – okoliczności, uważamy, że konkurs okazał się sporym sukcesem.


Na Ogólnopolski konkurs malarski skierowany do kobiet ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ nadeszły 442 prace 176 twórczyń (jedna osoba mogła nadesłać maksymalnie 3 reprodukcje prac malarskich). Jury zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 48 prac 43 artystek. Wiedziałyśmy, że pojawią się różnorodne obrazy, tym bardziej, że zakładałyśmy udział artystek reprezentujących różne techniki malarskie, ale wielorakość twórczych postaw oraz liczba nadesłanych realizacji pozytywnie nas – jako organizatorki konkursu – zaskoczyła. Zdecydowanie nadesłane prace okazały się dającymi do myślenia, zaskakujące tak w sposobie podejścia do tematyki, jak i doborze malarskich technik. Pokazały wrażliwy punkt widzenia w odniesieniu do tematu głównego: ŚWIATŁOCZUŁOŚĆI. Były odpowiedzi natury filozoficznej, różnych rodzajów abstrakcji – tej lirycznej i geometrycznej, było trochę literackiego, realistycznego podejścia w malarstwie, sztuki eksperymentalnej i innych kierunków wpisujących się w sztukę współczesną. Posługując się różnorodnymi środkami wyrazu oraz malarskimi technikami – artystki poruszyły różnorakie aspekty tematu przewodniego. Nadesłane prace okazały się zaskakujące w sposobie tak podejścia do tematyki, jak i doborze technik charakterystycznych dla każdego typu malarstwa
począwszy od olejnego, akrylowego, akwarelowego, technik mieszanych, eksperymentów świetlnych
po mozaikę i tkaninę.


ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ stała się maksymą stanowiącą punkt wyjścia dla twórczych poszukiwań. Światło jest najważniejszym spoiwem w malarstwie, ożywia kolor budując przestrzeń w obrazie. Czułość jest odwołaniem się w tym przypadku do emocjonalności twórczyń. Naszym celem było między innymi sprawdzenie kondycji sztuki kobiet w Polsce, która jak się okazało ma się dobrze. Zależało nam na stworzeniu przeglądu malarstwa jak najszerzej ukazującego temat światłoczułości (traktowanej mniej lub bardziej dosłownie) oraz na zaprezentowaniu w Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków
Okręgu Toruńskiego prac malarskich o wysokim walorze estetycznym.

Alicja Wieczorek:
Podczas planowania wydarzenia „ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ” zależało nam przede wszystkim na zrealizowaniu przeglądu malarstwa kobiet w Polsce, a także rozwinięciu i poddaniu pod dyskusję tego interesującego tematu. Organizacja konkursu skierowanego do kobiet – artystek profesjonalnych, zajmujących się malarstwem dała możliwość uzyskania najbardziej szerokiego i obiektywnego zestawu prac na wystawę. Zaskoczyło mnie duże zainteresowane wydarzeniem, gdyż mylnie sądziłam, że coraz mniej twórczyń sięga po to tradycyjne medium. Widząc zaangażowanie tak wielu artystek w udział w organizowanym przez nas konkursie malarskim, odniosłam wrażenie, że ta dyscyplina wciąż pulsuje życiem, jak również, że projekt wypełnił istotną niszę. Na wystawę zostały wybrane prace najlepsze, chociaż nie zmienia to faktu, że do konkursu zgłoszonych było tak wiele prac na wysokim poziomie artystycznym, że bez problemu można by nimi zapełnić dwa razy większą przestrzeń od tej w Galerii ZPAP w Toruniu. Znając efekty konkursu prezentowane na wystawie „ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ” można odnieść wrażenie, że kondycja malarstwa kobiet w Polsce jest wyjątkowo dobra.
Konkurs „ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ” z założenia otwierał możliwość realizacji prac w oparciu o różne media, wykraczające poza tradycyjne malarstwo na płótnie. Na wystawie pojawiło się stosunkowo niewiele prac rezygnujących z tradycyjnych malarskich środków wyrazu. Były to kolaże, również fotograficzne, instalacje – najczęściej oświetlone zintegrowanym światłem, a także realizacje ceramiczne. Takich prac było kilka, natomiast przeważały realizacje tworzone przy pomocy rozmaitych mediów i technik malarskich na płótnie. Wśród prezentowanych na wystawie prac równoważył się wątek abstrakcyjny z figuratywnym, jednak ten drugi przeważał wśród laureatek nagród. Część prac stanowiły autoportrety. W tym temacie zrealizowała swoją pracę laureatka I Nagrody w konkursie, Beata Walczak, tworząc kompozycję „Autoportret z Gęsią”. Obraz przyciąga harmonijną kolorystyką opartą na wysublimowanych kontrastach barwnych. Płaskie plamy koloru artystka zestawiła z elementami linearnymi. Rytmy dekoracyjnych płaszczyzn zamykają figurę postaci w kameralnej ramie, pozwalając odbiorcy skoncentrować się na analizie postaci trzymającej w ramionach czarną gęś. II Nagrodę otrzymała
Joanna Śmielowska-Jaremin za pracę pt. „Jarmarki”. Ta scena przedstawiająca grupę ludzi jest pełną światła i ruchu interpretacją czarno-białej fotografii. Artystka sposób subtelny połączyła różne rozwiązania malarskie, prowadząc odbiorcę poprzez realizm całej kompozycji do abstrakcji elementów ją budujących. III Nagroda trafiła do dwóch uczestniczek ex æquo. Darya Hanharova wykonała pracę „Selves I” przy pomocy areografu, tworząc interesującą kompozycję splecionych ciał kochanków równie bliską fotograficznemu realizmowi co sztuce abstrakcyjnej. Postaci ukazane zostały w wąskim i mocno zbliżonym kadrze potęgującym wrażenie intymności, jednocześnie tworząc z nagich ciał anonimową kompozycję. Dorota Kuźniarska zrealizowała trzy prace malarskie pt. „Samostworzenie”, „W wannie” oraz „Nokturn”, które zaskakują surrealistycznym, baśniowym ujęciem i soczystą kolorystyką z dominacją błękitów i żółcieni. Na jej niewielkich pracach malarskich w różnorodnych formatach i kształtach, na tle syntetycznej scenerii figurują tajemnicze postacie ze snu opowiadające historie znane tylko autorce. W konkursie zostały wyróżnione dwie prace. Pierwsze wyróżnienie otrzymała Lidia Wnuk za świetlną kompozycję pt. ”Blacklight silence in the rain”, która fascynuje ciekawym rozwiązaniem technicznym
i technologicznym. Zza abstrakcyjnej warstwy malarskiej tej horyzontalnej kompozycji, przez strukturę płóciennej materii obrazu świeci ciepłe światło, którego źródło skrywa gruba rama obrazu. Uporządkowane rytmicznie zacieki farby tworzą ciekawy układ kompozycyjny przypominający pejzaż,
przysłaniając przy tym częściowo pulsujące oranżami tło. Kolejne wyróżnienie trafiło do Sylwii Zdzichowskiej i jej realizacji pt.„Konterfekt XX” która ukazuje siedzącą postać widzianą lekko z góry, z perspektywy osoby stojącej. Obraz przypomina prześwietloną fotografię, w której brakuje części
barw. Pozbawiona koloru i materii jest suknia anonimowej modelki, przedstawiona w postaci białej, surowej plamy na środku kompozycji. W realizacji dominuje biel, a wielobarwne akcenty wyłaniają zarys siedzącej sylwetki. Kadr obrazu nie obejmuje też głowy kobiety ani dolnej części nóg, jakby
postać była tylko pretekstem do rozważań na temat światła i koloru.

Hasło „ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ” nie dało jednorodnej odpowiedzi ze strony artystek zgłaszających swoje prace do konkursu. Tematyka światła widoczna była zarówno w realizacjach o silnym natężeniu światłocieniowym, jak również w delikatnych zestawieniach barw, w pracach monochromatycznych
i w różnorodnej interpretacji koloru od bieli do czerni poprzez wszelkie barwy w rozmaitym zestawieniu i wyrazie. Nie tylko skala barw, ale również założeń, stylów malarskich okazała się bardzo szeroka. Zastosowano też najrozmaitsze środki wyrazu i podjęto szereg tematów. Uczestniczki
posługiwały się zarówno figuracją, jak i abstrakcją, pojawiły się też martwe natury i pejzaże. Wystawa ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ okazała się ciekawym przeglądem współczesnego malarstwa. Pojawiły się prace klasyczne i eksperymentalne i choć tych drugich było stosunkowo niewiele, wskazały na jedną z dróg rozwoju współczesnego malarstwa, łączącą cechy obrazu i instalacji. Analizując ekspozycję ciężko znaleźć jakiś klucz formalny, który łączyłby prace wszystkich uczestniczek lub dzielił je na wyraziste grupy. Widać natomiast specyficzną dla malarstwa celebrację koloru i niezwykłą wrażliwość na
światło tak nieocenioną przy tworzeniu dzieł malarskich. Liczny udział uczestniczek wydarzenia uświadomił nam, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na realizację podobnych działań, dlatego w przyszłości planujemy kontynuację konkursu ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ oraz innych projektów kulturalno – artystycznych promujących sztukę kobiet.

STRONY DOTYCZĄCE KONKURSU:
http://pinatagroup.com/
https://www.facebook.com/FundacjaPinata/

KATARZYNA WENDLAND
Urodzona w Szczecinie w 1979 roku. 2015 rok – współzałożycielka Grupy Artystycznej Pinata Od 2016 roku fundator i prezes zarządu Fundacji Piñata ( www.pinatagroup.com ). Współorganizuje wydarzenia kulturalne promujące sztukę współczesną. Posiada doświadczenie jako juror w różnorodnych konkursach plastycznych, kurator wystaw, koordynator projektów, fotografik. Od 2007 roku członek Związku Polskich Artystów Plastyków. W 2006 ukończyła malarstwo sztalugowe, malarstwo w architekturze (malarstwo ścienne i witraż) obroniła też aneks z rysunku na Wydziale
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestniczyła w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą (Niemcy, Irlandia). Autorka programów edukacyjnych, warsztatów plastycznych, współorganizator plenerów malarskich. Zajmuje się malarstwem współczesnym, malarstwem w architekturze, designem. Uprawia też rysunek w technikach własnych. Przyjęta strategia twórcza odnosi się do życia wewnętrznego, ciągłych zmian i ruchu. W kręgu zainteresowań znajdują się zagadnienie światła, zdobywane doświadczenia, odczucia emocjonalne, które następnie zostają przetransponowane w sposób syntetyczny na język sztuki. W malarstwie i rysunku stosowane są zróżnicowane technologie i media.
http://katarzynawendland.com/


ALICJA WIECZOREK

Artystka malarka, rysowniczka i ilustratorka. Absolwentka Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, otrzymała dyplom z wyróżnieniem w 2012. Na tym samym wydziale uzyskała też licencjat z Edukacji Artystycznej z zakresu Mediów Rysunkowych (2014) oraz obroniła doktorat z
zakresu sztuk pięknych (2019). Należy do ZPAP w Okręgu Toruńskim. Współzałożycielka Grupy Pinata, od 2016 roku pełni funkcję wiceprezesa w zarządzie Fundacji Pinata, współorganizuje wydarzenia kulturalne promujące sztukę współczesną. Od października 2020 pracuje również jako
adiunkt w Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dwukrotna stypendystka prezydenta Miasta Torunia w dziedzinie kultury. Laureatka nagród i wyróżnień w kategoriach komiks, ilustracja i rysunek. Zajmuje się różnymi dziedzinami sztuki, jednak punktem wyjścia dla jej poszukiwań jest malarstwo. W swoich pracach szuka wspólnego pola dla systematyczności i przypadku, fascynuje ją proces twórczy i obecność sztuki w codziennym życiu. Stosuje wielowątkową formę dającą odbiorcy możliwość swobodnej interpretacji. Tworzy szeroki cykl rysunkowy pt. „Dziennik”, który liczy już ponad 1000 realizacji, zajmuje się również ilustracją, projektowaniem graficznym i animacją. Ma w swoim dorobku wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.
http://alicjawieczorek.galeriasztukidzika.pl/