Zreprodukuj swoje dzieło – Fundacja FOR PHOTOGRAPHYZREPRODUKUJ SWOJE DZIEŁO

W ramach projektu przewidziane jest bezpłatne wykonanie przez Fundację “For Photography” sześćdziesięciu reprodukcji dla maksymalnie 12 artystów. Prace do reprodukcji mogą być wykonane w technikach graficznych, malarskich lub fotograficznych, przy użyciu dowolnych materiałów. 

Akceptowane wymiary prac od A4 do B1. Pożądane jest przygotowanie prac jednego autora o zbliżonych wymiarach, ponieważ system wymaga każdorazowo kalibracji przy zmianie skali odwzorowania.

Artysta biorący udział w projekcie otrzyma bezpłatnie:– pliki cyfrowe TIF (300 dpi, RGB) i JPG (do Internetu) 
zreprodukowanych prac;- umieszczone zreprodukowanych prac wraz z prezentacją twórczości artysty na stronie projektu i w katalogu poświęconym projektowi;- zaproszenie do wystawienia swoich prac w nowo powstałej wirtualnej galerii wystawienniczej „Gallery of the 21st century”. 
 
 KILKA SŁÓW O SYSTEMIE DIGITALIZACJIPrzyjęty przez nas sposób digitalizacji wykorzystuje rozwiązania technologiczne amerykańskiej firmy Image Science Associates. Wykorzystywany przez nas system jest systemem szeroko stosowanym w procesach digitalizacji dzieł sztuki zarówno w USA jak i w Europie. 
Proces digitalizacji odbywa się w studiu fotograficznym dr Marka Czarneckiego w Toruniu, w drugiej połowie listopada. Zamknięcie projektu wraz z jego prezentacją nastąpi do końca roku.
http://forphotography.eu/
Mamy nadzieję, że wykonane w ten sposób cyfrowe reprodukcje prac toruńskich artystów umożliwią im prezentację swojej sztuki tak w Polsce jak
i na świecie, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez największe muzea i galerie sztuki świata.Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących
brać udział w projekcie prosimy w przypadku zainteresowania o kontakt z nami telefoniczny w celu ustalenia szczegółów.

Bezpośredni kontakt pod numerami:
+48 602 225 800
+48 602 225 400

ZAPRASZAMY.
 
 Fundacja FOR PHOTOGRAPHY Osiedlowa 17, Toruń