W Pracowniach Artystów – “Kultura w sieci” – cykl wideo.

W Pracowniach Artystów
W ramach Programu Narodowego Centrum Kultury “Kultura w sieci”
Artyści z Okręgu Toruńskiego ZPAP

Zapraszamy na 10 odcinkowy cykl pt. W pracowniach artystów w ramach programu Narodowego Centrum Kultury “Kultura w sieci”. Artyści z Okręgu Toruńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Profesor Marian Stępak przeprowadził rozmowy z:
Czesławą Kazimierą Gucz
Justyną Jaworską
Joanną Dąbkiewicz-Luścińską
Jerzym Kędzierskim
Iwoną Liegmann
Pawłem Nowakiem
Bogdanem Przybylińskim
Joanną Strzelecką-Traczykowską
Rozmowa została przeprowadzona również z:
Wojciechem Koziołem
Ewą Mika


#shareculture #polishart #artyści #sztukapolska

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Kultura w sieci”.

Czesława Kazimiera Gucz – W pracowniach artystów “Kultura w sieci”
Justyna Jaworska – W pracowniach artystów “Kultura w sieci”
Joanna Dąbkiewicz-Luścińska – W pracowniach artystów “Kultura w sieci”
Jerzy Kędzierski – W pracowniach artystów “Kultura w sieci”
Wojciech Kozioł – W pracowniach artystów “Kultura w sieci”
Iwona Liegmann – W pracowniach artystów “Kultura w sieci”
Paweł Nowak – W Pracowniach Artystów “Kultura w sieci”
Bogdan Przybyliński – W pracowniach artystów “Kultura w sieci”
Joanna Strzelecka-Traczykowska – W pracowniach artystów “Kultura w sieci”
Ewa Mika – W pracowniach artystów “Kultura w sieci”

#shareculture #polishart #artyści #sztukapolska