Allegro Prize – konkurs

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie (bezpłatne zgłoszenie) pt. Allegro Prize.

Pula nagród to 50 tyś zł oraz nagrody dodatkowe w postaci 13 publikacji na łamach magazynu Contemporary Lynx Online.

Konkurs otwarty jest dla artystów sztuk wizualnych wszystkich dyscyplin będących studentami lub absolwentami akademii sztuk pięknych/uczelni artystycznych; oraz twórców, którzy nie ukończyli kierunkowych (artystycznych) studiów lecz mają udokumentowaną działalność artystyczną. Regulamin konkursu nie przewiduje żadnych ograniczeń wiekowych ani terytorialnych.

https://allegroprize.pl/