ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ


Ogólnopolski konkurs skierowany do kobiet zajmujących się malarstwem.

Organizator
Fundacja Pinata
Uczestnicy
Ogólnopolski konkurs skierowany jest do kobiet, artystek profesjonalnych. Warunkiem udziału jest ukończenie wyższej uczelni artystycznej.  Do konkursu będą mogły też zgłaszać się studentki IV-VI roku uczelni artystycznych.  

Opis.
„ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ” jest hasłem stanowiącym punkt wyjścia dla twórczych poszukiwań. Jest to temat otwarty na różne interpretacje zarówno w obszarze malarstwa abstrakcyjnego jak i realistycznego, sztuki eksperymentalnej oraz tradycyjnej.
Konkurs ma na celu wyłonienie artystek reprezentujących różnorodne perspektywy twórcze, zebranie najciekawszych współczesnych twórczyń zajmujących się malarstwem.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres mailowy: konkurs.swiatloczulosc@gmail.com  Wybrane przez Jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.Nagroda
Laureatki konkursu otrzymają nagrody w wysokości 1000 zł, 500zł, 300 zł
Termin przyjmowania zgłoszeń
2020-09-15

Strona konkursuhttp://pinatagroup.com/swiatloczulosc/