Nagroda Specjalna dla Pani Olgi Grybowicz za najlepszy dyplom artystyczny na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

Okręg Toruński Związku Polskich Artystów Plastyków przyznaje Pani Oldze Grybowicz Nagrodę Specjalną z pracę dyplomową pt.  „Wspólnota”.

Nagrodę przyznano za wyjątkową wrażliwość artystyczną i społeczną oraz za wielki nakład pracy włożony w proces tworzenia animacji.

Doceniamy atrakcyjną formę plastyczną, dzięki której potrafiła Pani pokazać  ważny aspekt asymilacji mniejszości narodowej w nowe otoczenie, ale także odniesienia się do zjawiska globalnego, jakim jest aktualna migracja osób.