NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Zapowiedź najważniejszych wydarzeń Centrum Rzeźby Polskiej w 2020 roku

Centrum Rzeźby Polskiej 2020

I. Wystawy

1. Władysław Hasior / Daniel Rycharski

Główna wystawa letnia Centrum Rzeźby Polskiej

Wystawa będzie poszukiwała wspólnego nerwu dla twórczości dwóch oryginalnych i bezkompromisowych artystów: Władysława Hasiora, który wyprzedził swoje czasy i jak nikt inny potrafił połączyć nowoczesność z kiczem, absurd ze szlachetnością i niezrozumienie z pełną prawdy refleksją oraz twórcę młodego pokolenia – Daniela Rycharskiego, który podobnie jak Hasior łączy pozornie sprzeczne doświadczenia i mierzy się z wieloma społecznymi strachami i uprzedzeniami.Postawy obu twórców wiąże ze sobą poszukiwanie alternatywy, obfite czerpanie z kodów kultury popularnej i ludowej oraz nowatorski sposób syntetyzowania rzeczywistości w dziele. Rycharski podobnie jak Hasior świat obiektów wyposaża w silny ładunek emocji i przeżyć egzystencjalnych poprzez wydobycie na plan pierwszy materialności obiektu i jego historii, sięga do form znanych z wiejskiego pejzażu – przydrożnych krzyży, kapliczek, gra ze stereotypami o polskiej wsi.

Wystawa obejmie dzieła użyczone z wybranych kolekcji muzealnych w Polsce: z Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, Galerii Autorskiej Władysława Hasiora w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, Muzeów Narodowych we Wrocławiu i Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Galerii Starmach w Krakowie oraz kolekcji prywatnych. Zaprezentujemy sztandary, kompozycje przestrzenne, rzeźby i asamblaże Hasiora oraz obiekty Rycharskiego. Dopełnieniem prezentacji będą dokumenty zrealizowane przez Telewizję Polską S.A. oraz Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiające wybrane przedsięwzięcia artystyczne Władysława Hasiora, najważniejsze fakty biografii artysty oraz przybliżające kontekst powstania wielu jego dzieł. 

Wystawie będzie towarzyszyła publikacja albumowa zawierająca materiał fotograficzny prac prezentowanych oraz teksty krytyczne.

Czas: 20 czerwiec – 11 października 2020

2. 9 Triennale Młodych

Triennale Młodych w Orońsku od początku istnienia skupiało się na prezentacji najciekawszych tendencji w sztuce najmłodszego pokolenia. Zgodnie z zamierzeniem miało wyróżniać się na tle innych tego typu wydarzeń swoją otwartą formułą. Przez ostatnie lata zmieniały się metody wyboru artystów, jednak w znacznym stopniu opierały się na selekcji dokonywanej przez doświadczonych kuratorów i krytyków.

Uczestnicy dotychczasowych edycji triennale reprezentowali różne tendencje pojawiające się w sztuce współczesnej, punkty widzenia, metodologie pracy artystycznej oraz środowiska. Ich praktyka artystyczna i doświadczenia składają się na szeroką perspektywę, dzięki której Triennale Młodych ujawnia aktualne problemy trudne do uchwycenia w scentralizowanym obiegu sztuki.

Czas:18 kwiecień – 31 maja 2020​

3. Peter Johansson

Wystawa Petera Johanssona, jednego z najbardziej znanych szwedzkich artystów, wywodzącego się ze środkowej części kraju, regionu Dalarny, uznawanej za serce tradycyjnej Szwecji. Johansson tworzy w różnych technikach i mediach: od obiektów, rzeźb i instalacji do multimediów i sztuki w przestrzeni publicznej. Artysta od 30 lat zajmuje się nieco przewrotnym badaniem szwedzkości, pokazując blaski i cienie turystycznych schematów narodowego romantyzmu i autoironiczne komentarze. Johansson miał kilkadziesiąt wystaw w Szwecji i Europie; współpracuje z teatralną scenografką Barbro Westling. Zrealizował ponad 30 realizacji w przestrzeni publicznej i w parkach rzeźby. 
Wystawa Johanssona będzie organizowana we współpracy z Instytutem Szwedzkim w Paryżu i IASPIS w Szwecji.

​Czas: 18 kwiecień – 26 lipiec 2020

IIWydarzenia

Międzynarodowa Konferencja Rzeźba dzisiaj V – Rzeźba wirtualna

Seminaria „Rzeźba Dzisiaj” organizowane są nieprzerwanie od 2016 roku. W 2020 r. zaplanowaliśmy 5 edycję konferencji, tym razem poświęconej zagadnieniom rzeźby wirtualnej i dźwiękowej. Konferencja towarzyszy wystawom letniego i jesiennego sezonu i będzie przedstawiać szczególny aspekt dotyczący powyższego tematu, zwłaszcza praktyki sztuki w przestrzeni publicznej. Wyniki konferencji zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych w 2021 roku.

Czas: listopad 2020