Konkurs rysunkowy CZAS – RUCH – PRZESTRZEŃ

Fundacja Pinata zaprasza do wzięcia udziału w konkursie rysunkowym CZAS – RUCH – PRZESTRZEŃ.

Konkurs skierowany jest dla osób zajmujących się szeroko rozumianą twórczością rysunkową, uwzględniając wszystkie współczesne możliwości kreacji w tej dyscyplinie.

Pierwsza edycja konkursu CZAS – RUCH – PRZESTRZEŃ ma charakter ogólnopolski i adresowana jest do profesjonalnych twórców, absolwentów i studentów IV i V roku wyższych uczelni artystycznych. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych dzieł odnoszących się do tematu przewodniego.

Czas, ruch i przestrzeń są prostymi pojęciami, z którymi spotykamy się na co dzień, jednak gdy skupimy się na ich znaczeniu okazuje się, że za tymi terminami kryje się ogromna głębia interpretacyjna. Dodatkowo pojęcia te łączą się ze sobą, przenikają się i dopełniają opisując zjawiska zachodzące zarówno w świecie fizycznym jak i duchowym. Pojęcia czasu, ruchu i przestrzeni kojarzone są zarówno z fizyką i astronomią, filozofią oraz sztuką. Rozważają nad nimi wszyscy ludzie poszukujący prawdy o świecie i ludzkiej egzystencji.

Poszukiwanie skojarzeń dla tych podstawowych pojęć może stać się początkiem dla autorefleksyjnej kreacji. Powstałe w jej efekcie dzieła sztuki ukażą osobisty punkt widzenia artystów biorących udział w Konkursie. Najważniejszym środkiem wyrazu w rysunku jest linia, której charakter kształtuje osobowość artysty. Zachęcamy do tworzenia zarówno tryptyków inspirowanych pojęciami CZAS – RUCH – PRZESTRZEŃ, jak i skupieniu się na jednym temacie. Szeroka tematyka ma dać Uczestnikom wolność w kreacji.

Do udziału w konkursie zapraszamy artystów zajmujących się zarówno rysunkiem tradycyjnym jak i poszukujących zupełnie nowych, indywidualnych rozwiązań. Zachęcamy do eksperymentów, wyjścia poza tradycyjne media i tworzenia własnych technik rysunkowych. Jako organizatorzy jesteśmy otwarci na szerokie spektrum kreacji. Konkurs ma na celu wyłonienie współczesnych tendencji w dziedzinie rysunku.


DEADLINE – 4/11/2019
NAGRODA GŁÓWNA : 1200 PLN

Więcej na:

http://pinatagroup.com/czas-ruch-przestrzen/