Konstelacje – komunikat

Dnia 18 września 2019 roku zebrało się w Toruniu Jury Konkursu Konstelacje- Poza Horyzont.

Jury zakwalifikowało na wystawę pokonkursową dzieła 33 artystów.

Każdy z uczestników Konkursu otrzyma imienne powiadomienie drogą poczty elektronicznej o zakawalikowaniu lub niezakwalifikowaniu pracy na wystawę.

Ogłoszenie artystów nagrodzonych nastąpi w dniu otwarcia wystawy dnia 11 października 2019 roku.