Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza konkurs na projekt bluzy i czapki inspirowanej historią Stoczni Gdańskiej!

Przeświadczenie o wyjątkowej i uniwersalnej wartości Stoczni Gdańskiej oraz decyzja o próbie przekonania społeczności międzynarodowej do uznania Stoczni za dobro światowego dziedzictwa znalazła swój wyraz w umieszczeniu Stoczni Gdańskiej na liście informacyjnej i złożeniu wniosku o wpis Stoczni na Listę światowego dziedzictwa UNESCO w ramach dokumentu aplikacyjnego pt. „Gdańsk – miasto wolności i pamięci”.
Stocznia Gdańska jest miejscem-symbolem narodzin społecznego ruchu „Solidarności”, który przyczynił się do zmian geopolitycznych i zainicjował proces zmian społecznych i ideologicznych nie tylko w Polsce i Europie środkowo-wschodniej, ale także na całym świecie, prowadząc do upadku komunizmu w Europie, zakończenia „zimnej wojny” i przezwyciężenia światowych podziałów.
Konkurs jest organizowany z myślą o popularyzacji idei wpisu Stoczni Gdańskiej na UNESCO, podkreślając jednocześnie jej potencjał w zakresie wzornictwa przemysłowego. Istotna  
jest również kwestia promocji jej wyjątkowej i uniwersalnej wartości. Uczestnicy konkursu będą mieli okazję zmierzyć się z niezwykle ciekawym i kreatywnym zadaniem a dla zwycięzców przewidziane są wartościowe nagrody.
Patronat honorowy nad konkursem objął Zamek Cieszyn, instytucja kultury, której głównym celem jest rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie potencjału wzornictwa.
Termin  nadsyłania  dokumentacji  zgłoszeniowej  trwa do 30 września  2019  r.
Więcej informacji na stronie: https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4149