Anna Grzelak

Anna Grzelak, urodzona w Poznaniu. W latach 1974 – 1980 odbyła studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki ASP w Łodzi (dawna PWSSP) w zkresie projektowania graficznego. Dyplom z wynikiem bardzo dobrym w pracowniach: projektowania opakowań prof. Stefana Krygiera i technik drzeworytniczych prof. Andrzeja Bartczaka. Po studiach powróciła do Włocławka. W latach 1981 – 1985 prowadziła Ognisko Plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz nieprzerwanie od roku 1980 pracowała jako projektant graficzny, najpierw związana z PSP, a w latach 1993 – 2017 jako właściciel własnej pracowni projektowej “ANART”. Brała udział we wszystkich wystawach zbiorowych środowiska plastycznego organizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej we Włocławku oraz przeglądach organizowanych przez ZPAP Toruń. Aktywnie malowała w plenerze. Obecnie zajmuje się wyłącznie malarstwem..