‘Dzieła Annale ZPAP Toruń 2018/19’

Fotorelacja z wernisażu w Galerii ZPAP, 10 kwietnia 2019 r.

Doroczna wystawa pokonkursowa prezentująca dorobek twórczy członków Okręgu Toruńskiego ZPAP

Plakat wystawy

JURY KONKURSU
dr Janusz Jankowski – prezes ZPAP (przewodniczący jury)
dr Przemysław Klimek – ASP Warszawa
dr Wojciech Kowalczyk – Bydgoszcz

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia oraz Nagroda Prezesa ZPAP

 


 
Anna Grzelak

 


 
 
 
Nagroda Prezydenta Miasta Torunia

Marian Stępak

 


 


Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 


Ryszard Kaczor

Katarzyna RumińskaWyróżnienia Prezydenta Miasta Torunia

 


Tomasz Borkowski

Jerzy Czapiewski
Janusz DembowskiGrażyna Zielińska